GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 105/1996

13. prosinca 1996.

2016

Odluka o prijenosu nekretnina u vlasništvo Općine Baška Voda

2017

Odluka o zamjeni nekretnina

2018

Pravilnik o potpori za opremanje obiteljskih kuća i stanova na kojima su oštećenja od I.-VI. stupnja

2019

Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za rekreacijsko-športski ribolov na moru

2020

Pravilnik o naknadi, obrascu i sadržaju dozvole za obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova na moru

2021

Rješenje o razrješenju člana i tajnika Komisije za zaštitu bilja Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

2022

Rješenje o osnivanju Komisije za zaštitu bilja i imenovanju predsjednika, članova i tajnika

2023

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-733/1995 od 4. prosinca 1996.

2024

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-422/1996 od 27. studenoga 1996.

2025

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-336/1996 od 27. studenoga 1996.

2026

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o općim uvjetima za obavljanje telekomunikacijskih usluga