GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 48/1997

9. svibnja 1997.

693

Odluka o sazivanju prvog zasjedanja Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske

694

Odluka o osnivanju Državnog povjerenstva za uspostavu ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske na područjima Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije koja su sada pod upravom UNTAES-a

695

Odluka o imenovanju Jasminke Keser pomoćnicom ministra financija za Državno računovodstvo

696

Odluka o imenovanju dr. Rudolfa Vouka zamjenikom ministra prosvjete i športa

697

Odluka o razrješenju mr. Mladena Čuture dužnosti generalnog konzula Republike Hrvatske u Kanadi

698

Odluka o postavljenju Nike Bezmalinovića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Rumunjskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Moldovi

699

Pravilnik o postupku ostvarivanja carinskih i poreznih olakšica hrvatskih branitelja i članova njihove obitelji

700

Pravilnik o autobusnim stajalištima

701

Pravilnik o određivanju imena, oznaka i pozivnih znakova prepoznavanja brodova, te o vođenju popisa imena, odnosno oznaka brodova

702

Naredba o prestanku važenja Naredbe o određivanju visine cijene obrasca odobrenja za plovidbu stranih jahti i stranih brodica namijenjenih razonodi ili športu u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru, rijekama i jezerima Republike Hrvatske

703

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz određene regije Španjolske

704

Pravilnik o vrsti objekata namijenjenih za rad kojih inspekcija rada sudjeluje u postupku izdavanja građevnih dozvola i u tehničkim pregledima izgrađenih objekata

705

Pravilnik o izradi procjene opasnosti

706

Uputa o popunjavanju obrazaca za registraciju kreditnih poslova s inozemstvom

707

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-635/1994 od 16. travnja 1997.

708

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-12/1996 od 30. travnja 1997.

709

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-637/1996 od 30. travnja 1997.

710

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-483/1997 od 6. svibnja 1997.

711

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-394/93, U-II-426/93, U-II-459/93, U-II-025/94, U-II-384/96, U-II-704/96, U-II-783/96 od 29. travnja 1997. i Izdvojeno mišljenje

712

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-138/1997 od 30. ožujka 1997.

713

Ispravak Naredbe o visini i načinu plaćanja naknade za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, umjeravanja etalona, ispitivanja uzoraka referencijskih materijala, ovjeravanja mjerila, provjere pakovina i ispitivanja osposobljenosti laboratorija