Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 28/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 28/1990

Zagreb, 30. lipnja 1990.

530

Ustavni zakon o izmjeni i dopuni Ustavnog zakona o izmjeni i dopuni Ustavnog zakona za provođenje Amandmana XXVII do LII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

531

Odluka da se pristupi raspravi o promjeni Ustava Socijalističke Republike Hrvatske

532

Odluka o stavljanju na javnu raspravu Nacrta amandmana LXIV do LXXII na Ustav Socijalističke Republike Hrvatske

533

Zakon o Hrvatskoj radio-televiziji

534

Zakon o premijama za pšenicu i uljanu repicu roda 1990. godine

535

Zakon o privremenom uređenju organizacije upravljanja u Republičkoj samoupravnoj interesnoj zajednici usmjerenog obrazovanja Socijalističke Republike Hrvatske

536

Zakon o izmjeni Zakona o načinu raspodjele imovine i o statusu radnika regionalnih zajednica općina

537

Zakon o izmjeni Zakona o političkim organizacijama

538

Zakon o izmjenama Zakona o neposrednim porezima

539

Zakon Izmjena i dopuna Budžeta Socijalističke Republike Hrvatske za 1990. godinu

540

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

541

Odluka o davanju garancije Socijalističke Republike Hrvatske Privrednoj banci Zagreb d.d. po Ugovoru o zajmu izmedu Evropske investicijske banke, Luxembourg i Republičke samoupravne interesne zajednice za ceste Hrvatske

542

Odluka o izboru predsjednika radnih tijela Sabora

543

Odluka o izboru člana Izvršnog vijeća Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

544

Oluka o imenovanju Republičkog sekretara za pravosude i upravu

545

Odluka o razrješenju i imenovanju direktora Republičke direkcije za robne rezerve

546

Odluka o imenovanju zamjenika republičkog sekretara za unutrašnje poslove

547

Odluka o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za prosvjetu, kulturu, fizičku i tehničku kulturu

548

Odluka o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za informiranje

549

Odluka o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku

550

Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika Prosvjetnog savjeta Hrvatske

551

Odluka o imenovanju delegata Skupštine Republičke samoupravne interesne zajednice usmjerenog obrazovanja Socijalističke Republike Hrvatske

552

Odluka o razrješenju dužnosti suca Vrhovnog suda Hrvatske

553

Odluka o razrješenju dužnosti suca Privrednog suda Hrvatske

554

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda Varaždin

555

Odluka o razrješenju dužnosti suca Okružnog suda Zadar

556

Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika Općinskog suda Donji Miholjac

557

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda Orahovica

558

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda Pula

559

Odluke o razrješenju dužnosti šest sudaca Općinskog suda Zagreb

560

Odluka o verifikaciji mandata zastupnika Vijeća udruženog rada Sabora Socijalističke Republike Hrvatske

561

Odluka o izmjeni Odluke o visini premije za mlijeko, vunu, konopljinu stabljiku i stabljiku lana, nadoknadi razlike u cijeni za prodane količine konzumnog mlijeka i visini tržne cijene konopljine stabljike i stabljike lana

562

Odluka o svoti zajamčenog osobnog dohotka radnika za razdoblje od 1. srpnja do 30. rujna 1990. godine

563

Rješenje o razrješenju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku

564

Rješenje o imenovanju pomoćnika predsjednika Republičkog komiteta za znanost, tehnologiju i informatiku

565

Naredba o izmjenama Naredbe o ograničenju prometa na cestama

566

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I -204/1989 od 31.svibnja 1990

567

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1990.

568

Odluka o graničnom iznosu najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990.

569

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1990.

570

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1990.

571

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990.

572

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990.

573

Odluka o jednokratnoj godišnjoj novčanoj pomoći

574

Odluka o izmjenama Odluke o visini godišnje naknade za upotrebu cesta što se plaća za cestovna motorna i priključna vozila i motorna vozila s pogonom na plin

575

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini posebne naknade za korištenje autocesta i određenih objekata na cestama

576

Izmjene i dopune Izvoda iz odluka o stopama poreza i doprinosa koji se plaćaju iz osobnih dohodaka prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice

577

Podatak o prosjećno mjesečno isplaćenom ćistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije za razdoblje veljača - travanj 1990. godine

578

Podatak o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SR Hrvatske za razdoblje veljaća - travanj 1990. godine

579

Ispravak Zakona o radnim odnosima

580

Ispravak Zakona o Spomen području Jasenovac

581

Ispravak Zakona o sigurnosti prometa na cestama

582

Ispravak Naredbe o izmjeni i dopuni Naredbe o ribolovu povlačnim mrežama - kočama