Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 1/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 1/1991

Zagreb, 17. siječnja 1991.

1

Odluka o posebnom dodatku na maloprodajne cijene naftnih derivata

2

Rješenje o imenovanju predstojnika Ureda za prilagođavanje europskim integracijama

3

Rješenje o imenovanju predstojnika Ureda za koordiniranje aktivnosti na razrješavanju vlasničkopravnih odnosa na nekretninama koje su prenesene u društveno vlasništvo

4

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pravosuđa i uprave Republike Hrvatske za izvršenje krivičnih i prekršajnih sankcija

5

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra pravosuđa i uprave Republike Hrvatske

6

Rješenje o razrješenju direktora Uprave za katastar i geodetske poslove Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske

7

Rješenje o imenovanju direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Hrvatske

8

Rješenje o razrješenju generalnog direktora Hrvatske elektroprivrede

9

Rješenje o imenovanju generalnog direktora Hrvatske elektroprivrede

10

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra prometa i veza Republike Hrvatske za zračni promet

11

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra energetike i industrije Republike Hrvatske

12

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra turizma Republike Hrvatske

13

Rješenje o imenovanju direktora Republičkog fonda za osnovno obrazovanje Hrvatske

14

Rješenje o razrješenju direktora Republičkog zavoda za statistiku

15

Rješenje o imenovanju direktora Republičkog zavoda za statistiku

16

Pravilnik o obliku i sadržaju prijave o nastanku porezne obveze

17

Odluka o razvrstavanju cesta u regionalne i lokalne ceste

18

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-161/1990 od 13. prosinca 1990.

19

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-331/1990 od 10. siječnja 1991.

20

Statut Zadružnog saveza Hrvatske

21

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1990.

22

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990.

23

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1990.

24

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnog dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1990.

25

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1990.

26

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990.

27

Odluka o naknadi putnih troškova u vezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišem iznosu naknade selidbenih troškova za godinu 1990.

28

Odluka o prestanku važenja Odluke o privremenim valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1990.

29

Odluka o evidentiranju i iskazivanju svota osobnih dohodaka, naknada osobnog dohotka iz invalidskog osiguranja i osnovica osiguranja

30

Uputstvo o provedbi Odluke o evidentiranju i iskazivanju svota osobnih dohodaka, naknada osobnog dohotka iz invalidskog osiguranja i osnovica osiguranja

31

Odluka o dokupu staža osiguranja individualnih poljoprivrednika

32

Odluka o produženju važenja Odluke o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine u 1990. godini

33

Odluka o načinu evidentiranja i iskazivanja svota osnovica osiguranja koje se uzimaju za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika

34

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1990. godine

35

Odluka o graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990.

36

Odluka o usklađivanju naknada osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju

37

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za odredivanje tih naknada od 1. siječnja 1990. godine

38

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990.

39

Odluka o osnovicama osiguranja koje služe za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja, te za obračunavanje i plaćenje doprinosa za to osiguranje

40

Odluka o osiguranju osnivača privatnih poduzeća u Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

41

Odluka o osnovici osiguranja koja služi za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i za obračun i uplatu doprinosa za to osiguranje osnivača privatnih poduzeća

42

Odluka o evidentiranju i iskazivanju svota osnovica osiguranja

43

Uputstvo o provedbi Odluke o evidentiranju i iskazivanju svota osnovica osiguranja

44

Objava o brisanju iz Popisa ovlaštenih organizacija za izdavanje svjedodžbe o porijeklu i proizvodnim svojstvima za kvalitetna rasplodna grla

45

Objava o upisu u Popis ovlaštenih organizacija za izdavanje svjedodžbe o porijeklu i proizvodnim svojstvima za kvalitetna rasplodna grla

46

Objava o brisanju iz Registra proizvođaća kvalitetne rasplodne stoke

47

Objava o upisu u Registar proizvođača kvalitetne rasplodne stoke