Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 5/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 5/1991

Zagreb, 11. veljače 1991.

105

Odluka o osnivanju Ureda Predsjednika Republike

106

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za pomilovanja Republike Hrvatske

107

Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora JVP"Hrvatska vodoprivreda"

108

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra vodoprivrede Republike Hrvatske za zakonodavno-pravna pitanja i odnose s javnošću

109

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske

110

Rješenje o razrješenju direktora Zavoda za prostorno uređenje u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske

111

Rješenje o imenovanju direktora Zavoda za zaštitu okoliša, prirode i prirodne baštine u Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske

112

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. studenoga 1990. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

113

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. studenoga I990.

114

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. studenoga 1990.

115

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u vezi s pravom na zaposlenje od 1. studenoga 1990.

116

Odluka o uskladivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovia za određivanje tih naknada od 1. studenoga 1990.

117

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. studenoga 1990.

118

Odluka o privremenim valorizacijskim koeficijentima za prerečunavanje osobnih dohodaka iz prijašnjih godina prema razini osobnih dohodaka iz godine 1990.

119

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1990. godine

120

Odluka o graničnom iznosu najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1990. godine

121

Odluka o usklađivanju naknada osobnog dohotka u vezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju

122

Odluka o usklađivanju novčanih naklada za tjelesno oštećenje i osnovci za određivanje tih naknada od 1. siječnja 1990.

123

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1990. godine

124

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

125

Pravilnik o izmjeni i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja

126

Pravilnik o indikacijama, standardima, rokovima trajanja za proteze, ortopedska i druga pomagala

127

Poslovnik o radu Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske i njenih organa

128

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite

129

Odluka o izmjeni Odluke o visini putnih troškova u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite u zemlji i inozemstvu

130

Odluka o obveznicima, osnovicama i visini sredstava za zdravstvenu zaštitu i druga prava iz zdravstvenog osiguranja za 1991. godinu

131

Odluka o vrijednosti tima za uspostavljanje ugovornog odnosa za provođenje primarne zdravstvene zaštite za 1991. godinu

132

Odluka o utvrđivanju uvjeta za uspostavljanje ugovornih odnosa sa Ijekarnama sa područja Republike Hrvatske za 1991. godinu

133

Odluka o primjeni Samoupravnog sporazuma o jedinstvenoj nomenklaturi usluga, te okvirnim standardima i normativima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

134

Odluka o utvrđivanju Liste lijekova koji se mogu propisivati osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

135

Odluka o usvajanju zaključnih računa samoupravnih interesnih zajednica zdravstva i zdravstvenog osiguranja radnika i poljoprivrednika,Samoupravne interesne zajednice zdravstva i zdravstvenog osiguranja samostalnih zanatlija, ugostitelja i prijevoznika Hrvatske i Saveza samoupravnih interesnih zajednica zdravstva i zdravstvenog osigurarnja Hrvatske za razdoblje I - IX. 1990. godine

136

Uputa o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

137

Odluka o visini posebnih naknada za upotrebu javnih cesta i određenih objekata na cestama

138

Odluka o visini naknada za ceste što se plaćaju na cestovna motorna vozila s pogonom na plin

139

Odluka o visini naknade za izvanrednu upotrebu javnih cesta

140

Odluka o privremenom plaćanju doprinosa Privrednojkomori Zagreb u prvom tromjesečju 1991. godine.

141

Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori Dalmacije za razdoblje siječanj - ožujak 1991. godine

142

Odluka o plaćanju doprinosa Privrednoj komori Istre za 1991. godinu

143

Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Osnovnoj privrednoj komori Gospić za period I - III. 1991. godine.

144

Objava o brisanju iz Popisa ovlaštenih organizacija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena i objekata za proizvodnju poljoprivrednog sadnog materijala tijekom vegetacije

145

Objava o upisu u Popis ovlaštenih organizacija za obavljanje obveznih zdravstvenih pregleda poljoprivrednih usjeva za proizvodnju sjemena i objekata za proizvodnju poljoprivrednog sadnog materijala tijekom vegetacije

146

Podatak o prosjećno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije za razdoblje rujan - studeni 1990. godine

147

Ispravak Zakona o šumama (pročišćeni tekst)

148

Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U/I-331/1990

149

Ispravak Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

150

Ispravak Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

151

Ispravak Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite

152

Ispravak Odluke o visini putnih troškova u svezi s korištenjem zdravstvene zaštite u zemlji i inozemstvu