Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 20/1991  
 GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 20/1991

Zagreb, 30. travnja 1991.

609
Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu "Nagrade Vladimir Nazor"
610
Odluka o imenovanju općinskog javnog tužioca u Općinskom javnom tužilaštvu Samobor
611
Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Daruvaru
612
Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Ćazmi
613
Odluka o izboru predsjednika Opanskog suda u Karlovcu
614
Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Orahovici
615
Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Našicama
616
Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Rijeci
617
Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Slavonskoj Požegi
618
Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Imotskom
619
Odluka o izboru predsjednika općinskog suda u Supetru
620
Odluka o izboru predsjednika Opčinskog suda u Ludbregu
621
Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Varaždinu
622
Odluka o izboru predsjednika Općinskog suda u Zadru
623
Odluka o izboru suca Okružnog privrednog suda u Bjelovaru
624
Odluka o izboru dva suca Okružnog suda u Slavonskoj Požegi
625
Odluka o izboru suca Općinskog suda u Virovitici
626
Odluka o izboru suca Općinskog suda u Velikoj Gorici
627
Odluka o izboru pet sudaca Općinskog suda u Zagrebu
628
Odluka o izboru suca Općinskog suda u Varaždinu
629
Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Osijeku
630
Zakon o sigurnosti prometa na cestama (pročišćeni tekst) 
631
Rješenje o imenovanju direktora Hrvatskog željezničkog poduzeća
632
Rješenje o imenovanju direktora Poduzeća "Hrvatske ceste"
633
Rješenje o imenovanju direktora HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije
634
Rješenje o razrješenju dosadašnjeg i imenovanju novog člana Administrativne komisije Vlade Republike Hrvatske
635
Rješenje o razrješenju dosadašnjih i imenovanju novih članova Upravnog odbora Hrvatskog fonda za razvoj
636
Rješenje o određivanju zdravstvenih i drugih organizacija udruženog rada u kojima se može obavljati ispitivanje zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće upotrebe
637
Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju organizacija udruženog rada zdravstva za obavljanje zdravstvenih pregleda o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravIjanje vozilima na motorni pogon
638
Pravilnik o obračunu i uplati vodoprivrednog doprinosa
639
Pravilnik o čuvanju izbornog materijala za izbor odbornika zastupnika
640
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvaste broj U/I-305/1990. od 10. travnja 1991.
641
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U/I-188/1990 do 10. travnja 1991.
642
Odluka o osnovici i stopi plaćanja doprinosa Privrednoj komori Karlovac u 1991. godini
643
Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Privrednoj komori Dalmacije u 1991. godini
644
Izmjene i dopune iz odluka o stopama poreza iz osobnih dohodaka koji se plaćaju prema mjestu prebivališta radnika odnosno njegove porodice i zbrojne stope doprinosa koji se plaćaju prema sjedištu isplatioca
645
Podatke o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za razdoblja prosinac 1990. - veljača 1991. godine, listopad - prosinac 1990. godine i o prosječno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec veljaču 1991. godine