Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 29/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 29/1991

Zagreb, 17. lipnja 1991.

832

Zakon o unutarnjim poslovima (pročišćeni tekst)

833

Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja (pročišćeni tekst)

834

Zakon o Agenciji Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj (pročišćeni tekst)

835

Zakon o Hrvatskom fondu za razvoj (pročišćeni tekst)

836

Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana

837

Odluka o neprimjenjivanju odredaba zakona o Službi društvenog knjigovodstva ("Službeni list" SFRJ, br. 70/83,16/86, 72/86, 74/87, 37/88, 61/88, 57/89, 79/90, 84/90 i 20/81) na teritoriju Republike Hrvatske

838

Odluka o kriterijima i uvjetima uključivanja novčanih sredstava Republike Hrvatske u depozite banaka na području Republike

839

Pravilnik o iskaznici republičkog inspektora rada

840

Pravilnik o načinu osiguravanja i kontroli trošenja sredstava za posebnu novčanu naknadu

841

Pravilnik o načinu osiguravanja i kontroli trošenja sredstava za invalidsku zaštitu

842

Pravilnik o načinu osiguravanja i kontroli trošenja sredstava za zaštitu žrtava

843

Pravilnik o načinu osiguravanja i kontroli trošenja sredstava za boračku zaštitu

844

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu isplaćivanja novčanih primanja i vođenju evidencije prema Zakonu o invalidskom dodatku i drugim pravima vojnih invalida

845

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu isplaćivanja novčanih primanja i vođenju evidencije prema Zakonu o zaštiti žrtava fašističkog terora i građanskih žrtava rata

846

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu isplaćivanja novčanih primanja i vođenju evidencije prema akonu o posebnoj novčanoj naknadi borcima narodnooslobodilačkog rata i predratnim revolucionarima

847

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu isplaćivanja novčanih primanja i vođenju evidencije prema Zakonu o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata

848

Ispravak Odluke o posebnom dodatku na maloprodajne cijene naftnih derivata