Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 36/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 36/1991

Zagreb, 24. srpnja 1991.

993

Zakon o porezu na promet proizvoda i usluga

994

Uredba o oznakama zvanja i funkcija te uniformi ovlaštenih službenih osoba Ministarstva unutarnjih poslova

995

Uredba o postupku imenovanja ravnatelja arhiva i o sastavu Arhivskog savjeta Hrvatske

996

Uredba o otvaranju računa sredstava "Hrvatski radiša - projekt samozapošljavanja", te raspolaganju i korištenju tih sredstava

997

Uredba o zabrani raspolaganja nekretninama na teritoriju Republike Hrvatske

998

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o Uredu za nacionalne manjine

999

Odluka o visini naknada za obavezne zđravstvene preglede pošiljaka bilja u izvozu

1000

Odluka o ustanovljenju lovišta "Psunj"

1001

Odluka o svoti zajamčenog osobnog dohotka radnika za razdoblje 1. srpnja da 30. rujna 1991. godine

1002

Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava rasjpolaganja i korištenja nekretnina u k. o. Varaždin

1003

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane raspolaganja

1004

Odluka o izmjeni Odluke o posebnom dodatku na maloprodajne cijene naftnih derivata

1005

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog vodoprivrednog pođuzeća "Hrvatska vodoprivreda"

1006

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

1007

Naredba o računima za uplatu osnovnog poreza na promet proizvoda i usluga

1008

Naredba o poduzimanju posebnih mjera u općini Hrvatska Kostajnica

1009

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade u općini Hrvatska Kostajnica

1010

Naredba o poduzimanju posebnih mjera u općini Podravska Slatina

1011

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade u općini Podravska Slatina

1012

Naredba o poduzimanju posebnih mjera u općini Vukovar

1013

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade u općini Vukovar

1014

Pravilnik za utvrđivanje lokacije i minimalnih uvjeta za projektiranje i uredenje autobusnih stajališta na javnim cestama

1015

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U/IV-17/1991. od 4. srpnja 1991.

1016

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U/I-65/1991. od 4. srpnja 1991.

1017

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1991. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1018

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. svibnja 1991.

1019

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. svibnja 1991.

1020

Odluka o uskladivanju nalsnada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaaju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. svibnja 1991.

1021

Odluka o uskladivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1991.

1022

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od l. svibnja 1991.

1023

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. svibnja 1991.

1024

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od l. svibnja 1991.

1025

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom ne zaposlenje od 1. svibnja 1991.

1026

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. svibnja 1991.

1027

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje i osnovici za određivanje tih naknada od l. svibnja 1991.

1028

Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za razdoblja ožujak - svibanj 1991, siječanj - ožujak 1991. i o prosječno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec svibanj 1991. godine