Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 37/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 37/1991

Zagreb, 30. srpnja 1991.

1029

Odluka o razrješenju predsjednika Vlade Republike Hrvatske

1030

Odluka o imenovanju predsjednika Vlade Republike Hrvatske

1031

Odluka o osnivanju i imenovanju članova Kriznog štaba

1032

Odluka o razrješenju ministra unutarnjih poslova

1033

Odluka o razrješenju zamjenika ministra unutarnjih poslova

1034

Odluka o imenovanju ministra u Vladi Republike Hrvatske

1035

Odluka o imenovanju ministra u Vladi Republike Hrvatske

1036

Zaključci o prihvaćanju Europske povelje o osnovnim socijnim pravima radnika

1037

Odluka o uvođenju dodatnog poreza na promet određenih proizvoda

1038

Odluka o proizvodima koji spadaju u poljoprivrednu mehanizaciju, uređaje i drugu opremu, poljoprivredni alat za primarnu obradu zemljišta i rezervne dijelove za tu opremu i uređaje

1039

Odluka o visini premije za određene proizvode u poljoprivredi

1040

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju magistralne ceste Senj - Zagreb, M-5, na dionici Vratnik - Žuta Lokva

1041

Odluka o naknadi za eksploatadju mineralnih sirovina

1042

Odluka o neprimjenjivanju Rješenja Ustavnog suda Jugoslavije o obustavi izvršenja pojedinačnih akata i radnji poduzetih na osnovi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona o vojnoj obvezi na teritoriju Republike Hrvatske (IIU-broj 91/91 od 26. lipnja 1991. godine)

1043

Odluka o neprimjenjivanju Rješenja Ustavnog suda Jugoslavije o obustavi izvršenja pojedinačnih akata i radnji poduzetih na osnovi Odluke o neprimjenjivanju odredaba Zakona o općenarodnoj obrani na teritoriju Republike Hrvatske (IIU-broj 98/91 od 26. lipnja 1991. godine)

1044

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pravosuđa i uprave u Odjelu za informatizaciju državne uprave

1045

Rješenje o imenovanju članova Ravnateljstva i ravnatelja Hrvatskog povijesnog muzeja

1046

Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnika Savjeta za sigurnost prometa na cestama Hrvatske

1047

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra obrane Republike Hrvatske

1048

Rješenje o razrješenju direktora Sektora za općenarodnu obranu i društvenu samozaštitu u Republičkom zavodu za plan, analize i prognoze

1049

Pravilnik o sadržaju i obliku pedagoške dokumentacije te načinu čuvanja dokumentacije o hrvatskoj nastavi u inozemstvu

1050

Pravilnik o iskaznici sanitarnog inspektora

1051

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnim castama

1052

Ispravak Uredbe o načinu utvrđivanja cijene stana

1053

Ispravak pravilnika o radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi