Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 3/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 3/1992

Zagreb, 22. siječnja 1992.

37

Odluka o imenovanju pomoćnika ministra inozemnih poslova

38

Odluka o imenovanju zamjenika ministra rada, socijalne skrbi i obitelji

39

Odluka o razrješenju pomoćnika ministra obrane

40

Uredba o osnivanju Poduzeća "Plovput" Split

41

Uredba o korištenju doplatnih poštanskih maraka u poštanskom prometu kao redovnih poštanskih maraka

42

Uredba o izmjeni Uredbe o pretvaranju deviznih depozita gradana kod banaka u javni dug Republike Hrvatske

43

Uredba o izmjeni Uredbe o Javnom poduzeću "Brijuni"

44

Odluka o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova za ispitivanje tipa mjerila i pregled etalona, uzoraka referentnih materijala i mjerila

45

Odluka o visini i načinu plaćanja troškova za ispitivanje i obilježavanje žigom predmeta od plemenitih kovina

46

Odluka o proglašenju Dana civilne zaštite Republike Hrvatske

47

Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninom na teritoriju Republike Hrvatske

48

Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja nekretninama na terttoriju Republike Hrvatske u k. o. Gruž

49

Odluka o izuzimanju nekretnina u k. o. Novi od zabrane prijenosa prava raspolaganja

50

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k. o. Grad Zagreb, Ilica 109 - 111

51

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k. o. Grad Zagreb, Ilica 176

52

Odluka o svoti zajamčenog osobnog dohotka radnika za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 1992. godine

53

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javnog poduzeća "Brijuni"

54

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascu i načinu vodenja evidencije o hrvatskom državljanstvu

55

Pravilnik o zdravstvenom standardu u Republici Hrvatskoj

56

Naredba o usklađivanju iznosa cenzusa prihoda od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti iz Zakona o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata

57

Naredba o usklađivanju iznosa cenzusa prihoda od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti iz Zakona o zaštiti žrtava fašističkog terora i građanskih žrtava rata

58

Naredba o usklađivanju iznosa cenzusa prihoda od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti iz Zakona o invalidskom dodatku i drugim pravima vojnih invalida

59

Podaci o građevinskoj vrijednosti etalonskog objekta i visini nominalnog osobnog dohotka u gospodarstvu Republike Hrvatske na dan 31. prosinca 1991. godine

60

Odluka o osnovama za osiguranje sredstava za provođenje Programa mjera zdravstvene zaštite u 1991. godini

61

Ispravak Odluke o početku primjene Carinske tarife