Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 10/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 10/1992

Zagreb, 28. veljače 1992.

209

Odluka o razrješenju ministra u Vladi Republike Hrvatske

210

Uredba o uvjetima i rokovima sastavljanja i dostavljanja godišnjeg obračuna za neke pravne osobe

211

Odluka o suglasnosti na povećanje cijena električne energije

212

Rješenje o imenovanju direktora Hrvatskog veterinarskog zavoda

213

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima putnih isprava hrvatskih državljana

214

Odluka o izmjeni Odluke o načinu održavanja minimalne likvidnosti banaka

215

Odluka o troškovima u postupku pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

216

Odluka o naknadi troškova i nagradi arbitrima i drugim osobama u postupku pred Stalnim izbranim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

217

Odluka o imenovanju tužitelja Komore pred Sudom časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i zamjenika tužitelja

218

Izmjena i dopuna liste arbitara Stalnog izbranog suda pri Privrednoj komori Hrvatske ("Narodne novine" broj 26/89 i 21/91)

219

Odluka o uskIadivanju mirovina od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991. i o najvišoj starosnoj i invaIidskoj mirovini

220

Odluka o granićnoj svoti najnižega mirovinskog primanja o d 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.

221

Odluka o visini minlmalne mirovine od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.

222

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na zaposlenje od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.

223

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.

224

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.

225

Odluka o uskladivanju mirovina od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.

226

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.

227

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.

228

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. studenoga 1991. i od l. prosinca 1991.

229

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. studenoga 1991. i od 1. prosinca 1991.

230

Odluka o osnovicama osiguranja samostalnih privrednika za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja

231

Pravilnik o načinu obračunavanja i plaćanja doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika

232

Odluka o produženju važenja Odluke o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine u godini 1991.

233

Pravilnik o ortopedskim i drugim pomagalima

234

Odluka o izmjeni i dopuni Liste lijekova koji se mogu propisivati osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

235

Odluka o izmjeni Odluke o obveznicima, osnovicama i visini sredstava za zdravstvenu zaštitu i druga prava iz zdravstvenog osiguranja za 1991. godinu

236

Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za razdoblje listopad - prosinac 1991. godine i o prosječno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec prosinac 1991. godine