Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 46/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 46/1992

Zagreb, 24. srpnja 1992.

1179

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Zurichu, Švicarska Konfederacija

1180

Ukaz

1181

Ukaz

1182

Uredba o ostvarivanju prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba kojima je prestalo svojstvo aktivne vojne osobe u bivšoj JNA do 31. prosinca 1991.

1183

Uredba o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

1184

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu

1185

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o stručnom ispitu za inspektora rada

1186

Odluka o posebnim uvjetima izvoza umjetnih gnojiva

1187

Odluka o utvrđivanju kalkulativnih prosjeka osobnih dohodaka radnika zaposlenih u Upravi kontrole letenja, Ministarstva prometa i veza

1188

Odluka o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 1993. godinu

1189

Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine boravišne pristojbe

1190

Odluka o izuzimanju nekretnina u k. o. Grad Zagreb od zabrane prijenosa prava raspolaganja

1191

Odluka o izuzimanju nekretnina u k. o. Cres od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

1192

Odluka o izuzimanju od zabrane raspolaganja - prijenosa prava korištenja i raspolaganja nekretninama u k. o. Strizivojna

1193

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju poduzeća "Remontno brodogradilište Šibenik"

1194

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatske kreditne banke za obnovu

1195

Pravilnik o radu Odbora "Nagrade Vladimir Nazor"

1196

Pravilnik o određivanju kazališnih djelatnika koji se smatraju umjetničkim osobljem

1197

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izdavanju, distribuciji, povlačenju iz upotrebe i zamjeni administrativnih biljega Republike Hrvatske

1198

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izdavanju licence za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza

1199

Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih primanja, osnovice za određivanje opskbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1. srpnja 1992.

1200

Uputstvo za primjenu članka 44. do 48. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

1201

Upute u vezi plačanja članarine turističkim zajednicama

1202

Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o određivanju organizacija udruženog rada zdravstva za obavljanje zdravstvenih pregleda o duševnoj i tjelesnoj sposobnosti za upravljanje vozilima na motorni pogon

1203

Dopuna obvezatnih uputa br. VIII.

1204

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-203/1992. od 20. srpnja 1992.

1205

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-210/1992. od 23. srpnja 1992.

1206

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-211/1992. od 23. srpnja 1992.

1207

Podatak o prosječno isplaćenoj neto plači po radniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec svibanj 1992. godine

1208

Objava o upisu u Popis pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrenog sjemena

1209

Objava o upisu u Registar mineralnih gnojiva

1210

Ispravak OdIuke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-173/ 1992.

1211

Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-189/1992.

1212

Ispravak Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-183/1992.

1213

Ispravak Pravilnika o minimalnim uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu