Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 10/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 10/1993

Zagreb, 1. veljače 1993.

123

Uredba o Uredu za granice

124

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra pomorstva, prometa i veza

125

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pomorstva, prometa i veza

126

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pomorstva, prometa i veza

127

Rješenje o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

128

Rješenje o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

129

Rješenje o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

130

Rješenje o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

131

Rješenje o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

132

Rješenje o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

133

Rješenje o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

134

Rješenje

135

Rješenje

136

Rješenje o imenovanju v. d. direktora "Lutrije Hrvatske", d. o. o."

137

Rješenje o imenovanju predsjednika i tajnika Komisije za invalide u Republici Hrvatskoj

138

Odluka o kriterijima za određivanje koeficijenata za utvrđivanje plaće sucima i drugim nositeljima pravosudnih dužnosti kojima je koeficijent utvrđen u rasponu

139

Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje i visini naknada za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna

140

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju stručnog ispita i izdavanju ovlaštenja članovima posade brodova trgovačke mornarice

141

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o korisnicima, opsegu prikupljene i raspodijeljene humanitarne pomoći, te o sadržaju i rokovima izvješća

142

Obvezatni naputak za primjenu odredaba Zakona o pretvorbi i organiziranju poduzeća u komunalnim djelatnostima i djelatnostima uređenja naselja i prostora, prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu i djelatnosti uređenja i održavanja tržnica na malo ("Narodne novine", broj 91/92)

143

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za veljaču 1993. godine

144

Odluka o izmjenama Odluke o visini opće kvote za korištenje kredita iz primarne emisije u I. tromjesečju 1993. godine

145

Odluka o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima odobravanja posebnog kredita po štednim ulozima i tekućim računima građana u dinarima

146

Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvstske

147

Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Hrvatske

148

Odluka o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju

149

Uputa za provođenje Uredbe o plaćama

150

Podatak o prosječno isplaćenoj neto plaći po djelatniku u Republici Hrvatskoj za mjesec studeni 1992. godine za grane djelatnosti

151

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske gospodarske komore

152

Odluka o stopi i osnovici za plaćanje doprinosa Hrvatskoj gospodarskoj komori za 1993. godinu

153

Kolektivni ugovor za djelatnosti prijevoza i usluga u cestovnom prometu

154

Podatak o rastu cijena na malo u siječnju 1993. godine

155

Ispravak Ispravka Zakona o izbornim jedinicama za izbor čIanova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i uprave

156

Ispravak Odluke o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja sudaca i drugih nositelja pravosudnih dužnosti