Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 114/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 114_93/1993

Zagreb, 24. prosinca 1993.

2188

Odluka o razrješenju pročelnika Odjela za odlikovanja

2189

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Split

2190

Odluka o dodjeli Povelje Republike Hrvatske Hrvatskoj vatrogasnoj zajednici

2191

Uredba o plaćama

2192

Uredba o utvrđivanju najviših iznosa mase sredstava za isplatu mirovina

2193

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

2194

Uredba o prestanku važenja Uredbe o izmjeni Zakona o prestanku važenja Zakona o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje stambenih potreba

2195

Uredba o neprimjenjivanju Zakona o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja

2196

Odluka o dopuni Odluke o kriterijima za carinski kontingent

2197

Odluka o prestanku važenja Odluke o preferencijalnim carinskim stopama i neplaćanju drugih uvoznih pristojbi za uvoz robe iz određenih zemalja u razvoju

2198

Odluka o namjenama i uvjetima uz koje se mogu odobravati devizni krediti domaćim osobama

2199

Odluka o uvjetima pod kojima strane osobe mogu stjecati potraživanja u valuti Republike Hrvatske

2200

Odluka o potvrđivanju dopuna Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

2201

Odluka o potvrđivanju dopune Statuta Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske

2202

Pravilnik o poslovnim knjigama fizičkih osoba koje se bave obrtom ili slobodnim zanimanjem a oporezuju se porezom na dohodak

2203

Pravilnik o primjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

2204

Naredba o uplatnim računima prihoda proračuna, društvenih fondova te za financiranje drugih javnih potreba, načinu uplaćivanja tih prihoda i izvješćivanju korisnika o njima

2205

Pravilnik o posebnom stažu ostvarenom u domovinskom ratu

2206

Pravilnik o utvrđivanju zvanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnim školama te postupku, načinu i uvjetima njihova stjecanja