Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 51/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 51/1993

Zagreb, 31. svibnja 1993.

983

Odluka o potvrdi izbora zamjenika gradonačelnika Grada Zagreba

984

Odluka o prodaji bankama blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske u 1993. godini

985

Odluka o izmjeni Odluke o načinu i uvijetima korištenja obvezne rezerve banaka za održavanje njihove dnevne likvidnosti

986

Odluka o minimalnom iznosu koji je potreban za osnivanje banke

987

Odluka o dopuni Odluke o prodaji dijela deviza Narodnoj banci Hrvatske po osnovi otkupljenog stranog novca po mjenjačkim poslovima i po osnovi otkupa deviza od domaćih i stranih fizičkih osoba

988

Odluka o eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske za lipanj 1993. godine

989

Odluka o usvajanju Liste lijekova koji se mogu propisivati osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

990

Odluka o ograničenju prava korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

991

Odluka o prestanku isplaćivanja sredstava osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za lijekove koji se primjenjuju u bolničkom liječenju i za materijale koji se kod operativnih zahvata ugrađuju u tijelo

992

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite u 1993. godini

993

Odluka o dopuni Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite

994

Odluka o obveznicima, osnovicama i visini sredstava za zdravstvenu zaštitu i drugim pravima iz zdravstvenog osiguranja

995

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine iznosa sredstava koje Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske osigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama

996

Odluka o izmjeni vrijednosti boda Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

997

Indeks porasta cijena na malo u svibnju 1993. godine

998

Najniža osnovna i minimalna plaća za svibanj 1993. godine

999

Ispravak Odluke o rasporedu planiranog potrebnog broja bolesničkih ležaja u stacionarnim ustanovama za zbrinjavanje bolesnika s akutnim i kroničnim bolestima po županijama Republike Hrvatske