Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 98/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 98/1993

Zagreb, 29. listopada 1993.

1895

Odluka o razrješenju pomoćnika ministra vanjskih poslova

1896

Uredba o dopuni Uredbe o plaćama

1897

Odluka o izmjeni Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

1898

Odluka o imenovanju predsjednika, potpredsjednika i članova Hrvatskog odbora za računovodstvo i računovodstvene standarde

1899

Rješenje o razrješenju pomoćnika, ministra financija

1900

Rješenje o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

1901

Pravilnik o oznakama na službenim odorama inspektora Financijske policije

1902

Rješenje o stavljanju u opticaj novčanice od 100000 hrvatskih dinara

1903

Naredba o izmjeni i dopunama Naredbe o mjerama sprečavanja pojave, otkrivanja i suzbijanja zaraznih i nametničkih bolesti životinja i njihovu financiranju u 1993. godini

1904

Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca domovnice

1905

Rješenje o utvrđivanju cijene osobne iskaznice

1906

Rješenje o utvrđivanju cijene putovnice, zajedničke putovnice i putnog lista

1907

Rješenje o utvrđivanju cijene osobne karte za stranca, putnog lista za stranca, putne isprave za izbjeglice i putne isprave za osobe bez državljanstva

1908

Rješenje o utvrđivanju cijene obrazaca određenih Pravilnikom o načinu nadzora državne granice

1909

Odluka o utvrđivanju vrijednosti timova primarne zdravstvene zaštite

1910

Odluka o utvrđivanju vrijednosti boda za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka, visine iznosa troškova za smještaj i prehranu bolesnika u stacioniranim zdravstvenim ustanovama i iznosa po bočici krvi dobrovoljnih davalaca krvi

1911

Odluka o utvrđivanju visine iznosa sredstava koja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje osigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama

1912

Odluka o izmjeni Odluke o iznosima sudjelovanja osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite

1913

Odluka o dopuni Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite

1914

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-180/1992. od 28. rujna 1993.

1915

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-197/1992. od 28. rujna 1993.