Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 57/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 57/1990

Zagreb, 27. prosinca 1990.

1095

Uredba o obveznom prebijanju obveza i potraživanja pravnih osoba u Republici Hrvatskoj

1096

Rješenje o razrješenju zamjenika tajnika Vlade Republike Hrvatske

1097

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske

1098

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra pomorstva Republike Hrvatske

1099

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra rada i socijalne skrbi za Sektor boračko-invalidske zaštite Republike Hrvatske

1100

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra rada i socijalne skrbi za Sektor rada Republike Hrvatske

1101

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra turizma za upravnopravne, normativne, inspekcijske i zajedničke poslove Republike Hrvatske

1103

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra turizma za prestrukturiranje vlasništva, strana ulaganja, razvoj privatnog sektora, te suradnju s financijskim institucijama Republike Hrvatske

1103

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra turizma za razvoj turizma i selektivne oblike turizma Republike Hrvatske

1104

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra energetike i industrije Republike Hrvatske

1105

Rješenje o imenovanju direktora Republičkog fanda usmjerenog obrazovanja

1106

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra znanosti, tehnologije i informatike Republike Hrvatske

1107

Rješenje o razrješenju glavnog turističkog inspektora u Ministarstvu turizma Republike Hrvatske

1108

Naredba o usklađivanju iznosa cenzusa prihoda iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti iz Zakona o zaštiti boraca narodnooslobodilačkog rata

1109

Naredba o usklađivanju iznosa cenzusa prihoda iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti iz Zakona o zaštiti žrtava fašističkog terora i građanskih žrtava rata

1110

Naredba o usklađivanju iznosa cenzusa prihoda iz osobnog dohotka od samostalnog obavljanja poljoprivredne djelatnosti iz Zakona o invalidskom dodatku i drugim pravima vojnih invalida

1111

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-8/1990 od 27. studenog 1990.

1112

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-173 od 15. studenog 1990.

1113

Odluka Ustvanog suda Hrvatske broj U/I-124/1990. od 13 prosinca 1990.

1114

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-156/1990. od 13. prosinca 1990.

1115

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-174/1987 od 13. prosinca 1990.

1116

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/IV-269/1990. od 13. prosinca 1990.

1117

Odluka o davanju suglasnosti na Statut poduzeća HPT-Hrvatska pošta i telekomunikacije

1118

Statut poduzeća HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije

1119

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Poduzeća "Hrvatske ceste" - poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj

1120

Statut Poduzeća "Hrvatske ceste" - poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj

1121

Odluka o davanju suglasnosti na Statut poduzeća HŽP - Hrvatskog željezničkog poduzeća

1122

Odluka o odobrenju za uzimanje kredita za potrebe Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

1123

Odluka kojom se utvrđuje mjerilo i osnovica za obračun osobnog dohotka direktora Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

1124

Odluka kojom se utvrđuje mjerilo i osnovica za vrednovanje rezultata rada direktora Agencije za razvoj zdravstva Hrvatske

1125

Odluka kojom se utvrđuje mjerilo za vrednovanje rezultata rada - plaća pomoćnika direktora Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

1126

Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Agencije za razvoj zdravstva

1127

Odluka o prestanku uplate doprinosa Privrednoj komori Zagreb za razdoblje studeni - prosinac 1990.

1128

Odluka o plaćanju doprinosa Privrednoj komori regije Bjelovar za prvo tromjesečje 1991. godine

1129

Odluka o utvrđivanju osnovice i stope za obračunavanje doprinosa Osnovnoj privrednoj komori Sisak za period od I - III mjeseca 1991.

1130

Odluka o plaćanju doprinosa Zadružnom savezu Hrvatske u 1991. godini

1131

Odluka o stopi članskog doprinosa za 1991. godinu

1132

Podatak o prosječno mjesečno isplaćenoxn čistom osobnom dohotku po radniku u privredi SFR Jugoslavije za razdoblje kolovoz - listopad 1990. godine

1133

Ispravak Odluke Ustavnog suda Hrvatske broj U/I-394/1987