Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 47/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 47/1991

Zagreb, 13. rujna 1991.

1190

Uredba o Javnom poduzeću "Brijuni"

1191

Uredba o privremenom prenošenju nekretnina, zrakoplova i drugih pokretnina

1192

Uredba o obveznim prebijanjima obveza i potraživanja pravnih osoba u Republici Hrvatskoj

1193

Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnine u k. o. Đakovo

1194

Odluka o izuzimanju nekretnine od zabrane raspolaganja u k o. Split

1195

Odluka o dozvoli za oduzimanje građevinskog zemljišta iz posjeda prijašnjih vlasnika odnosno korisnika u k.o. Nerezine i o izuzimanju tog zemljišta od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja

1196

Odluka o visini naknade općinama za korištenje prostora koji koriste objekti za proizvodnju električne energije na njenom području

1197

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju predsjednika i članova Kriznog štaba Vlade Republike Hrvatske

1198

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske za koordinaciju kriznih štabova više općina

1199

Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i uvjetima uključivanja novčanih sredstava Republike Hrvatske u depozite banaka na području Republike

1200

Odluka o poduzimanju posebnih mjera u općini Benkovac

1201

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Benkovac

1202

Odluka o poduzimanju posebnih mjera u općini Obrovac

1203

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Obrovac

1204

Rješenje o razrješenju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Pakrac

1205

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u općini Pakrac

1206

Rješenje o imenovanju direktora Javnog vodoprivrednog poduzeća " Hrvatska vodoprivreda"

1207

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra turizma Republike Hrvatske

1208

Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog poduzeća "Kumrovec" p. o.

1209

Rješenje o razrješenju pomoćnika ministra rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske

1210

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske

1211

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra rada i socijalne skrbi Republike Hrvatske

1212

Pravilnik o načinu obavljanja nadzora nad stručnim radom u djelatnosti zdravstva

1213

Rješenje o određivanju poduzeća "Ecotec" d. o. o. Zagreb za obavljanje poslova zaštiteod ionizirajućih zračenja

1214

Izmjene i dopune izvoda iz odluka o stopama poreza na dobit u postotku od svakog pojedinačno ostvarenog bruto prihoda koje se plaćaju prema mjestu prebivališta građana odnosno njegove porodice