Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 52/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 52/1991

Zagreb, 3. listopada 1991.

1243

Uredba o postupanju s osobama zarobljenim u oružanim sukobima u Republici Hrvatskoj

1244

Zakon o preuzimanju saveznih zakona iz područja obrane koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički propisi

1245

Zakon o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti

1246

Uredba o zabrani raspolaganja i prijenosa sredstava određenih pravnih osoba na teritoriju Republike Hrvatske

1247

Uredba o preuzimanju sredstava JNA i SSNO na teritoriju Republike Hrvatske u vlasništvo Republike Hrvatske

1248

Uredba o zaštiti žrtava rata za obranu Republike Hrvatske i njihovih obitelji

1249

Uredba o porezu na promet proizvoda i usluga

1250

Uredba o zabrani izvoza i prometa određenih proizvoda izvan teritorija Republike Hrvatske

1251

Odluka o zaštitnim cijenama suncokreta i soje, roda iz 1991. godine

1252

Odluka o zaštitnoj cijeni kukuruza roda iz 1991. godine

1253

Odluka o zaštitnoj cijeni šećerne repe roda iz 1991. godine

1254

Odluka o zaštitnoj cijeni pšenice roda iz 1992. godine

1255

Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja zemljišta u k. o. Sisak Novi

1256

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za rekonstrukciju auto-ceste Zagreb-Karlovac i izgradnju pratećeg uslužnog objekta tip "A" Zdenčina

1257

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvođenju dodatnog poreza na promet određenih proizvoda

1258

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra informiranja

1259

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra unutarnjih poslova

1260

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra obrane

1261

Rješenje o imenovanju direktora Javnog poduzeća "Kumrovec"

1262

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Republičkog fonda "Kralj Zvonimir"

1263

Odluka o izmjeni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnih cesta i određenih objekata na cestama

1264

Ispravak Plana održavanja i razvoja mreže javnih cesta u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1991. do 1995 godine s osnovnim elementima razvoja do 2000. godine