Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 91/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 91/1992

Zagreb, 31. prosinca 1992.

2356

Ustavni zakon o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

2357

Zakon o izmjenama Zakona o parničnom postupku

2358

Zakon o izmjenama Zakona o pomilovanju

2359

Zakon o izmjenama Zakona o izvršnom postupku

2360

Zakon o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Hrvatske

2361

Zakon o izmjenama Krivičnog zakona Republike Hrvatske

2362

Zakon o izmjenama Zakona o krivičnom postupku

2363

Zakon o izmjenama Zakona o privrednim prijestupima

2364

Zakon o izmjenama i đopunama Zakona o prekršajima

2365

Zakon o obilježavanju i održavanju groblja i grobova poginulih i umrlih interniraca, pripadnika stranih oružanih sila, političkih i ratnih zarobljenika na području Republike Hrvatske u I. i II. svjetskom ratu

2366

Zakon o pretvorbi i organiziranju poduzeća u komunalnim djelatnostima i djelatnostima uređenja naselja i prostora; prijevoza putnika u gradskom i prigradskom prometu i djelatnosti uređenja i održavanja tržnica na malo

2367

Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika u 1993. godini

2368

Zakon o plaćanju doprinoša za mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih privrednika u 1993. godini

2369

Zakon o plačanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika u 1993. godini

2370

Zakon o plaćanju doprinosa za doplatak za djecu isplatu plaća u 1993. godini

2371

Odluka o privremenom financiranju javnih potreba i Privremenom proračunu Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 1993. godine

2372

Odluka o mjerilima za određivanje plaće i drugih primanja dužnosnika i djelatnika koje imenuje i razrješava Sabor i njegovo radno tijelo

2373

Odluka o imenovanju Delegacije Sabora Republike Hrvatske u Skupštinu Konferencije za europsku sigurnost i suradnju

2374

Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Hrvatskog fonda za privatizaciju

2375

Odluka o izboru člana Odbora za ljudska prava i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina

2376

Odluka o imenovanju zamjenika javnog pravobranitelja Republike Hrvatske

2377

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Zagrebu

2378

Odluka o razrješenju dužnosti suca Općinskog suda u Jastrebarskom

2379

Odluka o razrješenju potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

2380

Odluka o imenovanju potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

2381

Odluka o imenovanju pomoćnika ministra vanjskih poslova

2382

Ukaz

2383

Ukaz

2384

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o uplatnim računima prihoda za financiranje javnih potreba, načinu njihova uplaćivanja i izvješćivanju korisnika o tim prihodima

2385

Uputa o obračunu i uplati poreza na dobit pravnih osoba za 1992. godinu

2386

Uputa o obračunu i uplati poreza na dobit dijelova stranih pravnih i fizičkih osoba koje posluju preko nerezidentskog računa u Repablici Hrvatskoj

2387

Uputa o obračunu i uplati posebnog poreza na dobit pravnih i fizičkih osoba

2388

Odluka o visini opće kvote za korištenje kredita iz primarne emisije u I. tromjesečju 1993. godine

2389

Odluka o prodaji bankama blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske u I. tromjesečju 1993. godine

2390

Odluka o dopuni Odluke o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske

2391

Odluka o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima odobravanja posebnog kredita po štednim ulozima i tekućim računima građanima u dinarima

2392

Odluka o izmjeni Odluke o privremenoj odgodi vraćanja dijela kredita odobrenih iz primarne emisije pravnim osobama koje su pretrpjele štetu od ratnih razaranja

2393

Odluka o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju

2394

Odluka o određivanju banaka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje će obavljati poslove likvidacije poslovanja glavnih filijala Jugobanke d.d. Beograd koje su poslovale na teritoriju Republike Hrvatske

2395

Odluka o obvezi ovlaštenih banaka da drže određeni iznos u devizama kao minimalnu rezervu za održavanje likvidnosti u plaćanju prema inozemstvu u 1993. godini

2396

Odluka o iznošenju i unošenju efektivnih hrvatskih dinara u putničkom prometu s inozemstvom

2397

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Sredstva za spašavanje

2398

Odluka o tehničkim pravilima Hrvatskog registra brodova - Zaštita pri radu