GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 166/1998

30. prosinca 1998.

2042

Odluka o sniženju carinskih stopa za određenu robu

2043

Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu Programa aktivnosti Vlade na rješavanju problema nelikvidnosti

2044

Naredba o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 1999. godini

2045

Pravilnik o uvjetima rada, organizacijskim i drugim uvjetima za rad stanica za tehničke preglede vozila

2046

Pravilnik o utvrđivanju mreže i kriterija o dostatnom broju stanica za tehnički pregled vozila

2047

Pravilnik o normativima rada i jedinstvenim elementima vrednovanja rezultata rada u stanicama za tehnički pregled vozila

2048

Pravilnik o programu i načinu stručnog usavršavanja i provjeri stručnosti nadzornika i drugih zaposlenika koji rade na stručnim poslovima tehničkih pregleda i registracije vozila

2049

Program ispita za nadzornike tehničke ispravnosti vozila

2050

Pravilnik o jedinstvenom informatičkom sustavu i obradi podataka tehničkih pregleda i registracije vozila

2051

Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom stanica za tehnički pregled vozila

2052

Pravilnik o naknadama za tehnički pregled vozila i drugim poslovima koji se obavljaju u stanicama za tehnički pregled vozila

2053

Odluka o visini naknade za tehnički pregled i registraciju vozila i poslove koji su s tim povezani

2054

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-123/1996 od 8. prosinca 1998.

2055

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-225/1997 od 16. prosinca 1998.

2056

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-431/1996 od 25. studenoga 1998.

2057

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-176/1995 od 25. studenoga 1998.

2058

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-1253/1997 i U-I-441/1998 od 8. prosinca 1998.

2059

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-249/1998 od 2. prosinca 1998.

2060

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-644/1998 od 15. prosinca 1998.

2061

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-867/1998 od 15. prosinca 1998.

2062

Ispravak Odluke o imenovanju medicinskih vještaka