Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 53A/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 53A/1991

Zagreb, 8. listopada 1991.

1341

Carinski zakon

1342

Zakon o slobodnim zonama

1343

Zakon o utvrđivanju ratnih i poratnih žrtava II. svjetskog rata

1344

Zakon o preuzimanju Zakona o postupku za upis u sudski registar

1345

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama

1346

Zakon o izmjeni Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske

1347

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske

1348

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu republičke uprave

1349

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o upravi

1350

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani

1351

Zakon o izmjeni Zakona o izvršenju Proračuna Republike Hrvatske za 1991. godinu

1352

Zakon o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju

1353

Zakon o prestanku važenja Zakona o spomen-obilježavanju povijesnih događaja i ličnosti

1354

Uredba o prihodima organizacija znanosti, prosvjete, kulture, tehničke kulture i športa, korisnika Proračuna Republike Hrvatske, ostvarenim obavljanjem vlastite djelatnosti

1355

Uredba o mjerama zaštite Republike Hrvatske od moguće zloupotrebe dinara

1356

Rješenje o razrješenju direktora Republičkog fonda športa

1357

Pravilnik o postupku ishođenja odobrenja za dodjelu eksploatacionog polja, odobrenja za izvođenje rudarskih radova i građevinske dozvole za građenje rudarskih objekata i postrojenja, kao i dozvole za upotrebu rudarskih objekata i postrojenja

1358

Pravilnik o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

1359

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite

1360

Odluka o ograničavanju korištenja zdravstvene zaštite za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti izazvanih ratnim operacijama na području Republike Hrvatske

1361

Odluka o ovlaštenim liječnicima nadležnim za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad

1362

Odluka o minimalnom iznosu dnevne naknade osobnog dohotka zbog privremene spriječenosti za rad

1363

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1991. godini (pročišćeni tekst)

1364

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o vrijednosti tima za uspostavljanje ugovornog odnosa za provođenje primarne zdravstvene zaštite za 1991. godinu

1365

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine naknade za dežurstvo i stalnu pripravnost

1366

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obustavi investicijskih ulaganja u djelatnosti zdravstva Hrvatske

1367

Odluka o osnivanju Hrvatske razvojne i izvozne banke - dioničkog društva Zagreb

1368

Odluka o razrješenju predsjednika Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

1369

Odluka o izboru predsjednika Skupštine Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske