Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 32/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 32/1992

Zagreb, 3. lipnja 1992.

777

Odluka o razrješenju pomoćnika ministra inozemnih poslova

778

Ukaz o dodjeli činova pričuvnih časnika oružanih snaga Republike Hrvatske

779

Ukaz o dodjeli činova djelatnih časnika oružanih snaga Republike Hrvatske

780

Uredba o provođenju Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda

781

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o uvjetima i naćinu održavanja likvidnosti u plaćanjima prema inozemstvu

782

Odluka o iznosu minimalne plaće u Republici Hrvatskoj za mjesece svibanj i lipanj 1992. godine

783

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju Komisije Vlade Republike Hrvatske za informatizaciju državne uprave, pravosuđa i javnih djelatnosti

784

Rješenje o imenovanju Komisije Vlade Republike Hrvatske za informatizaciju državne uprave, pravosuđa i javnih djelatnosti

785

Pravilnik o izdavanju, distribuciji, povlaćenju iz upotrebe i zamjeni administrativnih biljega Republike Hrvatske"

786

Pravilnik o načinu nadzora državne granice

787

Pravilnik o izdavanju putnog lista, viza i posebnih osobnih karata strancima

788

Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području financija

789

Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda na području prometa nekretninama

790

Naredba za provođenja Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području pomorstva

791

Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području cestovnog i željezničkog prometa

792

Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u podruu zračnog prometa

793

Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području prometa na unutarnjim vodama

794

Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području poštanskog prometa

795

Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području prosvjete, kulture i športa

796

Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području stranih ulaganja

797

Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području trgovine

798

Naredba za provođenje Rezolucije br. 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području turizma

799

Naredba za provođenje Rezolucije broj 757 (1992) Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u području znanosti, tehnologije i informatike

800

Financijski plan Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za 1992. godinu

801

Odluka o obveznicima, osnovicama i visini sredstava za zdravstvenu zaštitu i drugim pravima iz zdravstvenog osiguranja

802

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za uspostavljanje ugovornog odnosa sa subjektima provođenja zdravstvene zaštite u 1992. godini

803

Odluka o prestanku važenja Odluke o primjeni Samoupravnog sporazuma o jedinstvenoj nomenklaturi usluga, te okvirnim standardima i normativima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

804

Odluka o izmjeni i dopuni liste lijekova koji se mogu propisivati osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

805

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine plaće zdravstvenih radnika pripravnika i specijalizanata u organizacijama zdravstva

806

Odluka o izmjeni Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite

807

Odluka o utvrđivanju broja bolesničkih ležaja u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti

808

Odluka o utvrđivanju prosječnog trajanja liječenja u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti

809

Odluka o obliku i sadržaju uputnice za korištenje zdravstvene zaštite

810

Odluka o obliku i sadržaju recepta za propisivanje lijekova

811

Pravilnik o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja

812

Koeficijenti porasta cijena i koeficijent porasta troškova života u Republici Hrvatskoj

813

Ispravak Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima