Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 62/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 62/1992

Zagreb, 3. listopada 1992.

1652

Odluka o posebnim mjerama carinskog nadzora u slobodnoj zoni

1653

Uredba o posebnim mjerama za ostvarivanje carinskog nadzora u svezi s prikupljanjem, preuzimanjem i čuvanjem motornih i drugih vozila te plovnih objekata i njihovih dijelova, pod carinskim nadzorom, te načinu njihove prodaje i rasporedu sredstava dobivenih njihovom prodajom

1654

Odluka o izmjenama Odluke o vrsti, količini i vrijednosti predmeta na koje se pri uvozu primjenjuju carinske povlastice

1655

Odluka o dopuni Odluke o visini takse za carinsko evidentiranje

1656

Odluka o preferencijalnim carinskim stopama za uvoz određene robe iz zemalja u razvoju

1657

Uredba o uvjetima i postupku propisivanja i plačanja dopunske carine

1658

Odluka o kriterijima za carinski kontingent

1659

Odluka o uvjetima i načinu carinjenja robe za koju nije podnijeta potpuna dokumentacija i u slučajevima kada se ne podnosi carinska deklaracija

1660

Odluka o uvjetitma za podizanje robe koja je pod carinskim nadzorom prije obračuna i naplate carine i drugih opterećenja pri uvozu robe

1661

Odluka o svoti za koju se ne donosi rješenje o naknadnoj naplati carine, uvoznih pristojbi i kamate i koja se prisilno ne naplaćuje

1662

Odluka o uvjetima za vraćanje carine i drugih pristojbi za robu vraćenu u inozemstvo

1663

Odluka o naknadi štete koju carinarnica nanese u carinskom postupku

1664

Odluka o načinu prodaje carinske robe i rasporedu sredstava dobivenih prodajom te robe

1665

Rješenje o određivanju luka za utovar u provozu određene robe na brodove koji obavljaju promet na redovitim linijima u međunarodnom prometu

1666

Pravilnik za utvrđivanje postotka oštećenja organizma vojnih i civilnih invalida rata

1667

Pravilnik o medicinskirn indikacijama za razvrstavanje vojnih i civilnih invalida rata od I. do IV. grupe prema stupnju potrebe za njegom i pomoći druge osobe

1668

Pravilnik o oštećenjima organizma na osnovi kojih vojni i civilni invalidi rata imaju pravo na ortopedski dodatak i o razvrstavanju tih oštećenja u stupnjeve

1669

Pravilnik o radu liječničkih komisija u postupku za ostvarivanje prava po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata

1670

Odluka o izmjeni vrijednosti boda Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika

1671

Odluka o izmjenama Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika