GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 74/1998

26. svibnja 1998.

891

Odluka o izmjeni Odluke o visini nadoknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije

892

Odluka o rješavanju statusa nepreuzetih djelatnika bivših organa i tijela uprave sa područja istočne Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema

893

Rješenje o razrješenju Ivana Juroša položaja pomoćnika ministra poljoprivrede i šumarstva

894

Rješenje o razrješenju dr. Stanislava Severa položaja pomoćnika ministra poljoprivrede i šumarstva

895

Rješenje o imenovanju Mirka Kovačeva pomoćnikom ministra poljoprivrede i šumarstva

896

Rješenje o imenovanju Roberta Laginje pomoćnikom ministra poljoprivrede i šumarstva

897

Rješenje o imenovanju Ivke Suman Podgajski pomoćnicom ministra poljoprivrede i šumarstva

898

Rješenje o razrješenju Zorana Pičuljana dužnosti člana Državne komisije za granice

899

Rješenje o imenovanju Josipa Pare članom Državne komisije za granice

900

Rješenje o razrješenju člana Službeničkog suda za državne službenike županijskih ureda na području Osječko-baranjske županije, Vukovarsko-srijemske županije, Požeško-slavonske županije i Brodsko-posavske županije

901

Rješenje o imenovanju člana Službeničkog suda za državne službenike županijskih ureda na području Osječko-baranjske županije, Vukovarsko-srijemske županije, Požeško-slavonske županije i Brodsko-posavske županije

902

Rješenje o razrješenju članova Službeničkog suda za državne službenike županijskih ureda na području Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije i Međimurske županije

903

Rješenje o imenovanju članova Službeničkog suda za državne službenike županijskih ureda na području Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije i Međimurske županije

904

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Talijanske Republike - Regije Napoli i Calabria

905

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Španjolske - regije Lérida, Segovia, Madrid, Toledo i Zaragoza

906

Pravilnik o testiranju uzgojno valjanih rasplodnih životinja

907

Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1997.

908

Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1997. radi određivanja naknade plaće zbog manje plaće na drugom poslu

909

Odluka o utvrđivanju faktora korekcije za 1997. godinu

910

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1998. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

911

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1998.

912

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1998.

913

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1998.

914

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1998.

915

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1998.

916

Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1998.

917

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1998. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

918

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. ožujka 1998.

919

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. ožujka 1998.

920

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. ožujka 1998.

921

Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1998.

922

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. ožujka 1998.

923

Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1998.

924

Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1998.

925

Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1998.

926

Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji kao i o uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1998.

927

Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1998.

928

Odluka o usklađivanju doplatka za djecu i cenzus prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1998.

929

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1998.

930

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. siječnja 1998.

931

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1998.

932

Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. siječnja 1998.

933

Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1998.

934

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1998.

935

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1998.

936

Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. ožujka 1998.

937

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. ožujka 1998.

938

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. ožujka 1998.

939

Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. ožujka 1998.

940

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1998.

941

Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i o uvjetima prestanka prava na mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju, odnosno prihodima, u godini 1998.

942

Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za godinu 1998.

943

Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1998.

944

Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1998.

945

Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje osnovice osiguranja i plaća iz prijašnjih godina prema razini plaća iz godine 1997.

946

Odluka o utvrđivanju faktora korekcije za 1997. godinu

947

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. siječnja 1998.

948

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1998.

949

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. siječnja 1998.

950

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1998.

951

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1998.

952

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. ožujka 1998.

953

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. ožujka 1998.

954

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. ožujka 1998.

955

Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. ožujka 1998.

956

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. ožujka 1998.

957

Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji kao i o uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1998.

958

Odluka o izmjeni Odluke o novčanoj naknadi udovici osiguranika koja nije stekla pravo na obiteljsku mirovinu

959

Odluka o izmjeni Odluke o naknadi dijela troškova za smještaj djece ometene u psihičkom ili fizičkom razvoju u organizacijama internatskog tipa

960

Odluka o izmjeni Odluke o otpremnini bračnom drugu

961

Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1998.

962

Objava o svoti prosječne jednoipolmjesečne i dvomjesečne plaće u Republici Hrvatskoj