GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 80/1998

9. lipnja 1998.

1087

Uredba o osnivanju Visoke pomorske škole u Rijeci

1088

Uredba o osnivanju Visoke pomorske škole u Splitu

1089

Odluka o izmjenama Odluke o određivanju robe koja se izvozi na temelju kontingenata

1090

Odluka o izmjenama Odluke o opsegu kontingenata za izvoz robe u 1998. godini

1091

Odluka o prestanku važenja Odluke o zabrani izvoza pšenice i pšeničnog brašna

1092

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Nerezine

1093

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Senj

1094

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju mjerno-redukcijske stanice (MRS) Magadenovac

1095

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma "Vuk Vrhovac"

1096

Rješenje o razrješenju Božice Šimleša položaja pomoćnice ministra prosvjete i športa

1097

Rješenje o imenovanju dr. Mije Cindrića pomoćnikom ministra prosvjete i športa

1098

Rješenje o imenovanju mr. Damira Brleka pomoćnikom glavnog inspektora Državnog inspektorata

1099

Rješenje o imenovanju Božene Vrbanić pomoćnicom glavnog inspektora Državnog inspektorata

1100

Rješenje o imenovanju Anđelke Kovačić pomoćnicom glavnog inspektora Državnog inspektorata

1101

Rješenje o imenovanju Ilije Tadića pomoćnikom glavnog inspektora Državnog inspektorata

1102

Rješenje o imenovanju Mate Ivančevića pomoćnikom glavnog inspektora Državnog inspektorata

1103

Rješenje o razrješenju Mladena Strukana dužnosti pomoćnika direktora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

1104

Rješenje o imenovanju Mate Usorca pomoćnikom direktora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

1105

Rješenje o imenovanju Zvonimira Brkašića pomoćnikom direktora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

1106

Rješenje o imenovanju Marije Turudić predsjednicom Fonda za naknadu oduzete imovine

1107

Rješenje o razrješenju Dubravka Novaka dužnosti člana Savjeta Hrvatskog centra za mine

1108

Rješenje o imenovanju mr. Ivana Đurkića članom Savjeta Hrvatskog centra za mine

1109

Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske za otplatu kredita Bayerische Vereinsbank, Munchen, koji će se koristiti za kreditiranje isporuke traktora tvrtke "Astra Industrija-Progres" d.o.o., Jastrebarsko

1110

Pravilnik o dopuni Pravilnika o identifikacijskom kodu putničke agencije

1111

Objava o upisu u Upisnik (Registar) pravnih osoba ovlaštenih za utvrđivanje kakvoće poljoprivrednog sjemena

1112

Objava upisa u Upisnik pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena

1113

Objava o upisu u Upisnik dorađivača poljoprivrednog sjemena

1114

Objava o upisu u Upisnik proizvođača poljoprivrednog sjemena, presadnica i micelija jestivih i ljekovitih gljiva

1115

Odluka o prikupljanju podataka o uslugama u međunarodnom prijevozu

1116

Odluka o obavješćivanju Hrvatske narodne banke o zaduženju pojedinog dužnika kod banke u iznosu većem od pet (5) milijuna kuna

1117

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i načinu plaćanja gotovim novcem

1118

Odluka o izdavanju i prodaji prigodnoga srebrenog kovanog novca "150. obljetnica odluke Hrvatskoga državnog sabora o hrvatskom jeziku"

1119

Odluka o osnovnim obilježjima prigodnoga optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "Expo-Lisabon, 1998."

1120

Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja "1998."

1121

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-700/1994 od 27. svibnja 1998.