Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 30/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 30/1991

Zagreb, 21. lipnja 1991.

849

Odluka o imenovanju zapovjednika Zbora narodne garde

850

Uredba za provodenje Zakona o izdavanju obveznica za restrukturiranje gospodarstva u Republici Hrvatskoj

851

Uredba o sjedištu i području na kojem se osnivaju policijske uprave

852

Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja nekretnina u k. o. grad Zagreb

853

Odluka o dozvoli za oduzimanje neizgađenog građevinskog zemljišta iz posjeda prijašnjih vlasnika odnosno korisnika i o izuzimanju tog zemljišta od zabrane prijenosa prava raspolaganja

854

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane raspolaganja

855

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k. o. Valpovo

856

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju cestovnog pravca E-59 i M-11, kao auto-ceste, desnog kolnika dionice Zaprešić - Jankomir

857

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju regionalne ceste br. 2031 dionice Gubaševo-Krapinske Toplice

858

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora "Fundacije Ivan Meštrović" te direktora Fundacije

859

Rješenje o imenovanju direktora Republičkog fonda za znanost

860

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog fonda za razvoj

861

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Agencije Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj

862

Statut Agencije Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj

863

Pregled sastava radnih tijela Sabora Republike Hrvatske

864

Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada određenih materijalnih troškova

865

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju naknade za korištenje voda

866

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja promet robe i usluge u prometu roba

867

Naredba o načinu rukovanja lijekovima koji sadrže citotoksične supstancije

868

Odluka o dopuni Odluke o visini posebne naknade za upotrebu javnih cesta i određenih objekata na cestama

869

Odluka o utvrđivanju osnovice i stope članskog doprinosa za 1991. godinu

870

Podaci o prosjećno mjesečno isplaćenom čistom osobnomdohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za razdoblja veljača- travanj 1991, siječanj - ožujak 1991. i o prosječno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec travanj 1991. godine

871

lspravak Odluke o plaćanju članskog doprinosa Privrednoj komori Hrvatske u 1991. godini