Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 61/1991  
 GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 61/1991

Zagreb, 19. studenoga 1991.

1596
Zakon o utvrđivanju ratne štete
1597
Zakon o Hrvatskom Crvenom križu
1598
Zakon o kazalištima
1599
Zakon o "Nagradi Ivan Filipović"
1600
Zakon o članarinama u turističkim zajednicama
1601
Zakon o igrama na sreću i zabavnim igrama
1602
Zakon o izmjeni Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina a društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba
1603
Zakon o izmjenama zakona kojima su osnovana javna poduzeća
1604
Zakon o dopuni Zakona o prostornom planiranju i uređivanju prostora
1605
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o koncesijama
1606
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o porezu na promet
1607
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o plaćanju doplatnih poštanskih maraka u poštanskom prometu na teritoriju Republike Hrvatske
1608
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu republičke uprave
1609
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o morskom ribarstvu
1610
Odluka o rasporedu i korištenju sredstava za poticanje razvoja i intervencije u privredi osiguranih u Proračunu Republike Hrvatske za 1991. godinu
1611
Odluka o imenovanju predsjednika, tri potpredsjednika i članova komisije za utvrđivanje ratnih i poratnih žrtava
1612
Odluka o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske
1613
Odluka o načinu održavanja minimalne likvidnosti banaka
1614
Odluka o načinu i uvjetima davanja kredita bankama za održavanje dnevne likvidnosti
1615
Odluka o načinu i uvjetima odobravanja posebnog kredita po štednim ulozima i tekućim računima građana u dinarima
1616
Odluka o izmjenama Odluke o uvjetima pod kojima poduzeća i druge osobe mogu izvoz robe i usluga naplatiti u valuti koja se po propisima druge zemlje ne može transferirati i o uvjetima držanja tih deviza u inozemstvu