Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 69/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 69/1991

Zagreb, 20. prosinca 1991.

1800

Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o porezu iz neto plaća i drugih osobnih primanja

1801

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja

1802

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju autoceste Zagreb - Varaždin - Goričan, dionica Popovec - Komin, brze ceste Helena - Bjelovar, dionica Helena - Vrbovec i privremeni spoj brze ceste Helena - Bjelovar na MC Zagreb - Vrbovec

1803

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za rekonstrukaju regionalne ceste Karlovac - Jamnička Kiselica -Pokupsko na dionici Pokupsko- Gradec - Lijevo Sredičko

1804

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bruceloze goveda, ovaca, koza i svinja

1805

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje pčelinjih zaraznih bolesti

1806

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnoće kod životinja

1807

Pravilnik o iskaznici i znaku graničnog veterinarskog inspektora

1808

Naredba o stavljanju u promet poljoprivrednog sjemena kukuruza koje odstupa od normi kvalitete

1809

Pravilnik o utvrdivanju kriterija i mjerila za plaće i novčane naknade odgojno-obrazovnih djelatnika za rad s našom djecom u inozemstvu

1810

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama i maržama radi pračenja

1811

Naredba o dopuni Naredbe o određivanju osnovnih građevinskih materijala za koje se dostavljaju obavijesti o cijenama radi pračenja

1812

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Stalnom izbranom sudu pri Privrednoj komori Hrvatske

1813

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o Sudu časti pri Privrednoj komori Hrvatske

1814

Odluka o privremenom financiranju Hrvatske gospodarske komore za razdoblje siječanj - ožujak 1992. godine

1815

Odluka o imenovanju zamjenika predsjednika Savjeta za sigurnost prometa na cestama Hrvatske

1816

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Odbora za prometni odgoj djece i osposobljavanje vozača, Odbora za prometnu tehniku, Odbora za prometnu medicinu i Odbora za informiranje i propagandu u prometu