Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 29/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 29/1993

Zagreb, 14. travnja 1993.

543

Odluka o utvrđivanju Programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske za 1993. godinu

544

Zakon o pomilovanju

545

Uredba o podnošenju prijava po Zakonu o industrijskom vlasništvu

546

Odluka o izmjeni Odluke o socijalnom minimumu

547

Odluka o određivanju najnižih svota na koje se mora ugovoriti osiguranje putnika u javnom prijevozu, od Posljedica nesretnog slučaja

548

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za premještanje trase magistralne ceste MC-12/3 Karlovac - Josipdol - Jezerane, dionica: Obilaznica Duga Resa

549

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za premještanje trase magistralne ceste MC-12/3 Karlovac - Josipdol - Jezerane; dionica, Gornji Zvečaj

550

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju cestovnoga graničnoga prijelaza Hum na Sutli - Rogatec

551

Financijski plan Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske za 1993. godinu

552

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prijenosu dijela sredstava s prolaznih žiro-računa ispostava, u korist redovnog žiro-računa Direkcije Republičkog fonda

553

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

554

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ovlastima, dužnostima i sastavu liječničkih komisija

555

Odluka o dopuni Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi

556

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju vrijednosti bodova za primjenu Popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka - vremenski i kadrovski normativi u 1993. godini

557

Odluka o utvrđivanju iskorištenosti ugovorenog broja bolesničkih ležaja u zdravstvenim ustanovama za bolničko liječenje u 1993. godini

558

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju visine iznosa sredstava koje Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske osigurava za isplatu plaća zdravstvenih djelatnika pripravnika i specijalizanata u zdravstvenim ustanovama

559

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite u 1993. godini

560

Odluka o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite

561

Odluka o vrijednosti boda za izračunavanje vrijednosti standarda ortopedskih i drugih pomagala

562

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-152/1992. od 31. ožujka 1993.

563

Odluka o kriterijima za utvrđivanje prekomjerne uporabe javnih cesta

564

Popis laboratorija

565

Podatak o vrijednosti boda za plaćanje naknada za pokriće troškova za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina