GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 16/1996

28. veljače 1996.

240

Zakon o plaćanju doplatnih maraka u unutarnjem poštanskom prometu u godini 1996.

241

Zakon o prestanku važenja Zakona o popisu pučanstva u 1996. godini

242

Nacionalni znanstvenoistraživački program za razdoblje od 1996. do 1998. godine

243

Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske

244

Odluka o imenovanju članova Odbora za Ustav, poslovnik i politički sustav iz reda javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika

245

Odluka o imenovanju šest članova Odbora za zakonodavstvo iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika

246

Odluka o razrješenju i imenovanju jednogčlana Vijeća Hrvatske radio-televizije iz reda zastupnika

247

Odluka o potvrđivanju godišnjeg izvješća o poslovanju Hrvatske kreditne banke za obnovu u 1994. godini

248

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Državnog ureda za reviziju

249

Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za gospodarstvo i financije Županijskog doma Sabora Republike Hrvatske

250

Odluka o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se pri uvozu plaća zaštitna pristojba

251

Odluka o sanaciji "Valjaonice čelika" d.d., Kumrovec

252

Odluka o sanaciji "TPK-EPO" d.d., Zagreb

253

Rješenje o imenovanju tajnika Ministarstva pomorstva, prometa i veza

254

Rješenje o razrješenju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Upravnog vijeća Ureda za prognanike i izbjeglice

255

Rješenje o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Upravnog vijeća Ureda za prognanike i izbjeglice

256

Pravilnik o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata

257

Odluka o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje i za plaćanje doprinosa za doplatak za djecu

258

Ispravak Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)

259

Ispravak Pravilnika o utvrđivanju trgovačkih kategorija i klasa svinjskih trupova i polovica

260

Ispravak Pravilnika o financijskom izvješćivanju za ministarstva, proračunske korisnike, izvan proračunske fondove i jedinice lokalne samouprave i uprave