GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 102/1998

29. srpnja 1998.

1409

Zakon o mirovinskom osiguranju

1410

Zakon o prenošenju sredstava državnog proračuna fondovima mirovinskog i invallidskog osiguranja te usklađivanju mirovina

1411

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zaton

1412

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Nin

1413

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sali

1414

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zadar

1415

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Maranovići

1416

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Novigrad

1417

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Tribanj

1418

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Božava

1419

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Sukošan

1420

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Tkon

1421

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Biograd

1422

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Pag

1423

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Zadar

1424

Odluka o prestanku važenja Odluke o upravljanju nacionalnim parkovima "Plitvička jezera", "Paklenica", "Risnjak", "Mljet", "Kornati", "Krka" i parkom prirode "Telaščica"

1425

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Povjerenstva za mirovinsku reformu

1426

Pravilnik o štambiljima koji se rabe u obavljanju poslova granične kontrole

1427

Naredba o izmjenama i dopuni Naredbe o ograničenju prometa na cestama

1428

Odluka o visini utvrđivanja uplate doprinosa za zapošljavanje

1429

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o podnošenju isprava u carinskom postupku