Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 67/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 67/1991

Zagreb, 12. prosinca 1991.

1767

Uredba o organizaciji, radu i teritorijalnoj nadležnosti općinskih i okružnih javnih tužiteljstava u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

1768

Uredba o organizaciji, radu i djelokrugu sudbene vlasti u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

1769

Uredba o primjeni Krivičnog zakona Republike Hrvatske u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

1770

Odluka o imenovanju pomoćnika ministra obrane

1771

Odluka o vrijednosti robe za jedinstvenu carinsku stopu

1772

Odluka o vrsti, količini i vrijednosti predmeta na koje se pri uvozu primjenjuju carinske povlastice

1773

Odluka o određivanju robe i drugih stvari koje se uvoze s carinskog područja drugih republika u sklopu bivše - SFRJ, a ne smatraju se carinskom robom

1774

Odluka o načinu formiranja cijena proizvoda iz uvoza

1775

Odluka o načinu formiranja određenih proizvoda u prometu na veliko odnosno na malo

1776

Odluka o načinu formiranja cijena pšeničnog brašna, krupice i kruha

1777

Odluka o određivanju najviših cijena jestivog ulja

1778

Odluka o određivanju najviših cijena šećera

1779

Odluka o izmjeni Odluke o zaštitnoj cijeni šećerne repe roda iz 1991. godine

1780

Odluka o izmjeni Odluke o dodatnom porezu na naftne derivate

1781

Odluka o izmjeni Odluke o visini naknade za javne ceste

1782

Odluka o suglasnosti na povećanje prodajnih cijena naftnih derivata

1783

Odluka o suglasnosti na povećanje cijena prirodnog plina

1784

Odluka o suglasnosti na iznos radijske i televizijske pretplate

1785

Odluka o suglasnosti na povećanje cijena električne energije

1786

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje njukaslske bolesti

1787

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje enzootske leukoze goveda

1788

Pravilnik o mjerama za suzhijanje i iskorjenjivanje leptospiroze životinja

1789

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje infekaozne anemije kopitara

1790

Pravilnik o mjeranla za šuzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge

1791

Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bedrenice kod životinja