Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 63/1992

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 63/1992

Zagreb, 7. listopada 1992.

1672

Pravilnik o postupku za ostvarivanje prava na oslobađanje od plaćanja carine

1673

uputa o uvjetima i slučajevima kada se neće naplaćivati osiguranje niti polagati garancija za plaćanje carine pri privremenom uvozu robe

1674

Uputa o načinu utvrdivanja porijekla robe kada naplata carine ovisi o njenom porijeklu

1675

Pravilnik o slobodnim carinskim prodavaonicama

1676

Pravilnik o opskrbi prijevoznih sredstava u međunarodnom prometu

1677

Uputa o korištenju garancije kao jamstva za namirenje dospjelih carinskih obveza

1678

Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na oslobadanje od plaćanja carine na temelju ratnih razaranja

1679

Pravilnik o uvjetima i načinu utvrđivanja carinske osnovice

1680

Pravilnik o određivanju marina i nautićkih centara u kojima se mogu otvarati slobodne carinske prodavaonice

1681

Pravilnik o vrsti i količini predmeta domaćinstva koji se mogu uvoziti temeljem carinske povlastice iz članka 27. stavak 1. točka 3. i 4. Carinskog zakona

1682

Pravilnik o dopuni Pravilnika o načinu uvoza sirovina i reprodukcijskih materijala radi proizvodnje za izvoz

1683

Uputa o carinskom postupku s poštanskim pošiljkama u međunarodnom poštanskom prometu

1684

Pravilnik o postupku carinjenja robe na temelju članka 4. Zakona o carinskoj tarifi

1685

Uputa o načinu vođenja evidencije o carinskoj robi

1686

Pravilnik o carinskom postupku u putničkom prometu

1687

Pravilnik o carinskom nadzoru i postupku u međunarodnom zračnom prometu

1688

Naredba o tarifi troškova uredovanja carinskog djelatnika izvan uredovnog prostora

1689

Pravilnik o postupku za otvaranje carinsko-smještajnih prostora ili prostorija, mjerama carinskog nadzora i načinu vođenja evidencije

1690

Praviulnik o postupku izdavanja i uporabe uvjerenja i mišljenja o svrstavanju robe po Carinskoj tarifi

1691

Pravilnik o uzimanju uzoraka i carinskim obilježjima