Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 87/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 87/1993

Zagreb, 28. rujna 1993.

1690

Odluka o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za odnose s UNPROFOR-om

1691

Ukaz

1692

Odluka o imenovanju zamjenika ministra turizma

1693

Odluka o neposrednim porezima Općine Ogulin

1694

Odluka o otvaranju sezonskoga zračnoga graničnoga prijelaza za međunarodni promet

1695

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Hrvatske komisije za suradnju s Organizacijom Ujedinjenih naroda za prosvjetu, znanost i kulturu

1696

Pravilnik o klasifikaciji, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata

1697

Rješenje o početku rada Carinskog referata Bršica Carinarnice Pula

1698

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. kolovoza 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1699

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. kolovoza 1993.

1700

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. kolovoza 1993.

1701

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. kolovoza 1993.

1702

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. kolovoza 1993.

1703

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. kolovoza 1993.

1704

Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. kolovoza 1993.

1705

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1993, od 1. srpnja 1993. i od 1 kolovoza 1993.

1706

Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. rujna 1993.

1707

Odluka o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1993.

1708

Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. siječnja 1993.

1709

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. siječnja 1993.

1710

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1993.

1711

Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1993.

1712

Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1993.

1713

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. kolovoza 1993.

1714

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od l. kolovoza 1993.

1715

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknade plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. kolovoza 1993.

1716

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. kolovoza 1993.

1717

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. kolovoza 1993.

1718

Odluka o izmjeni vrijednosti boda Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika