Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 93/1994

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 93/1994

Zagreb, 16. prosinca 1994.

1586

Odluka o dodjeli Velereda kralja Tomislava

1587

Odluka o dodjeli Velereda kneza Trpimira

1588

Odluka o dodjeli Velereda kneza Trpimira

1589

Odluka o dodjeli Velereda kneza Trpimira s ogrlicom

1590

Odluka o dodjeli Velereda kneza Trpimira s ogrlicom

1591

Odluka o dodjeli Velereda kneza Trpimira s ogrlicom

1592

Odluka o dodjeli Velereda kneza Trpimira s ogrlicom

1593

Odluka o dodjeli Reda kneza Trpimira

1594

Odluka o dodjeli Ordena Danice Hrvatske

1595

Odluka o dodjeli Ordena Danice Hrvatske

1596

Odluka o dodjeli Ordena Danice Hrvatske

1597

Odluka o pohvali za doprinos u organizaciji i razvoju vatrogastva u Republici Hrvatskoj

1598

Odluka o pohvali za doprinos širenju istine o Republici Hrvatskoj u Republici Argentini za vrijeme domovinskog rata, za dugogodišnje kulturno i prosvjetno djelovanje na promicanju ugleda hrvatskog naroda u svijetu

1599

Odluka o pohvali za doprinos promicanju ugleda Republike Hrvatske u Čileu, te širenju gospodarske suradnje između Republike Čile Republike Hrvatske

1600

Uredba o zabrani određenim pravnim osobama i tijelima isplate jednokratnih povećanja plaća, božićnica i ostalih materijalnih prava radnika

1601

Odluka o kriterijima za carinski kontingent

1602

Odluka o plaćanju posebne pristojbe na uvezenu robu u 1995. godini

1603

Odluka o izmjeni Odluke o vrsti, količini i vrijednosti predmeta na koje se pri uvozu primjenjuju carinske povlastice

1604

Pravilnik o načinu obilježavanja gospodarskih eksploziva

1605

Pravilnik o izdavanju suglasnosti za upis u sudski registar pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove prostornog uređenja

1606

Pravilnik o određivanju zahvata u prostoru za koje se ne izdaje lokacijska dozvola

1607

Naredba o žigovima i ispravama kojima se ovjerava ispravnost mjerila

1608

Naredba o vrstama mjerila za koje se provodi mjeriteljski nadzor

1609

Intosai revizijski standardi

1610

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-459/1994. od 23. studenoga 1994.

1611

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-327/1993. od 23. studenoga 1994.

1612

Odluka i rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-906/1994. od 6. prosinca 1994.

1613

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-566/1994. od 6. prosinca 1994.

1614

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VIII-992/1994. od 6. prosinca 1994.

1615

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-427/1993. od 23. studenoga 1994.

1616

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VIII-985/1994. od 6. prosinca 1994.

1617

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-328/1994. od 30. studenoga 1994.