Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 55/1990

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 55/1990

Zagreb, 21. prosinca 1990.

1067

Ukaz o proglašenju Zakona o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske

1068

Zakon o zapošljavanju (pročišćeni tekst)

1069

Zakon o sigurnosti plovidbe na moru i unutarnjim vodama

1070

Zakon o republičkim savjetima

1071

Uredba o Uredu za koordiniranje aktivnosti na razrješavanju vlasničko-pravnih odnosa na nekretninama koje su prenesene u društveno vlasništvo

1072

Uredba o Uredu za prilagođavanje europskim integracijama

1073

Odluka o oslobađanju odnosno djelomičnom oslobađanju, te povratu poreza na promet i drugih davanja

1074

Odluka o posebnim republičkim taksama koje plaćaju pravne i fizičke osobe za isticanje tvrtke i korištenje nekretnina

1075

Odluka o svoti zajamčenog osobnog dohotka radnika za razdoblje 1. siječnja do 31. ožujka 1991. godine

1076

Pravilnik o poslovnim knjigama poreznih obveznika

1077

Pravilnik o obračunavanju i plaćanju poreza iz osobnog dohotka radnika

1078

Pravilnik o obliku i sadržaju porezne prijave

1079

Odluka Ustavnog suda Hrvatske broj U/I82/1990 od 22. studenoga 1990.

1080

Odluka Ustavnog suda Hrvatske brojU/I-153/1990 od 6. prosinca 1990.

1081

Pravilnik o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja

1082

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

1083

Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

1084

Odluka o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite

1085

Odluka o visini putnih troškova u vezi s korištenjem zdravstvene zaštite u zemlji i inozemstvu

1086

Odluka o visini i načinu udruživanja sredstava za primarnu zdravstvenu zaštitu radnika zaposlenih u društvenom sektoru za razdoblje listopad - prosinac 1990. godine

1087

Odluka o određivanju kolegijalnog organa za rješavanje žalbi osiguranika

1088

Odluka o izmjeni Odluke o sadržaju, obliku i načinu izdavanja isprave kojom se dokazuje svojstvo korisnika zdravstvene zaštite

1089

Odluka o utvrđivanju nadležnosti organizacijskih jedinica Stručne službe Republičkog fonda

1090

Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za razdoblja kolovoz - listopad 1990. godine, srpanj - rujan 1990. godine i o prosječno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec listopad 1990. godine