Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 55/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 55/1991

Zagreb, 25. listopada 1991.

1501

Uredba o radnim odnosima, zapošljavanju, socijalnoj skrbi, mirovinskom i invaIidskom osiguranju, dječjem doplatku i zaštiti žrtava u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

1502

Uredba o unutarnjim poslovima za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

1503

Uredba o prekršajima protiv javnog reda i mira za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

1504

Uredba o javnim skupovima za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

1505

Uredba o zaštiti od požra za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

1506

Uredba o osobnoj karti za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

1507

Uredba o prijavljivanju prebivališta i boravišta građana za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

1508

Uredba o određivanju skladišta u koja se vrši skladištenje eksplozivnih tvari za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

1509

Uredba o djelatnosti odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture i športa za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

1510

Uredba o organiziranju i funkcioniranju pošta i telekomunikacija u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

1511

Uredba o organiziranju i funkcioniranju cestovnog, željezničkog, riječnog i zračnog prometa u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

1512

Uredba o izvršenju sankcija izrećenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

1513

Uredba o organizaciji znanstveno-istraživačke djelatnosti u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

1514

Uredba o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

1515

Uredba o poljoprivredi i šumarstvu za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

1516

Uredba o prostornom planiranju i uređivanju prostora za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

1517

Uredba o nabavljanju, držanju i nošenju oružja u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

1518

Uredba o radu poduzeća iz područja građevinarstva i stambenih i komunalnih poslova u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

1519

Uredba o proizvodnji naoružanja i vojne opreme, te o gospodarskim i drugim odnosima u proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

1520

Odluka o načinu stjecanja potraživanja stranih osoba u domicilnoj valuti Republike Hrvatske

1521

Odluka o osnivanju Fonda za obnovu ratom razrušenih hrvatskih bolnica

1522

Odluka o prijavljivanju efektivnog stranog novca što ga građani Republike Hrvatske iznose iz Republike Hrvatske pri putovanju u inozemstvo odnosno što ga strane fizičke osobe unose pri ulasku u Republiku Hrvatsku

1523

Odluka o ustanovljenju lovišta "Garjevica"

1524

Uredba o izmjeni Uredbe o mjerama zaštite Republike Hrvatske od moguće zloupotrebe dinara

1525

Rješenje o imenovanju pomoćnika ministra energetike i industrije, za malu privredu

1526

Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog poduzeća "Brijuni"

1527

Odluka o uvjetima pod kojima poduzeća i druge osobe mogu izvoz robe i usluga naplatiti u valuti koja se po propisima druge zemlje ne može transferirati i o uvjetima držanja tih deviza u inozemstvu

1528

Odluka o iznošenju i unošenju efektivnih dinara u putničkom prometu s inozemstvom