Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 14/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 14/1991

Zagreb, 25. ožujka 1991.

378

Odluka o imenovanju ministra rada i socijalne skrbi

379

Odluka o razrješenju ministra rada i socijalne skrbi

380

Odluka o razrješenju i imenovanju ministra informiranja

381

Odluka o razrješenju ministra zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

382

Odluka o imenovanju članova Komisije za pomilovanja Republike Hrvatske

383

Zakon o blagdanima i neradnim danima u Republici Hrvatskoj

384

Zakon o izmjenama Zakona o formiranju i korištenju sredstava solidarnosti za poticanje zapošljavanja

385

Zakon o izmjenama Zakona o zaštiti od požara

386

Zakon o dopunama Zakona o Vladi Republike Hrvatske

387

Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o neposrednim porezima

388

Zakon o izmjenama i dopunema Zakona o Službi društvenog knjigovodstva u Republici Hrvatskoj

389

Zakon o izmjeni Zakona o javnom tužilaštvu

390

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o redovnim sudovima

391

Odluka o valorizaciji katastarskog prihoda za 1991. godinu

392

Odluka o davanju garancije za kredit Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

393

Odluka o visini vodoprivrednog doprinosa

394

Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o utvrđivanju koeficijenata za obračun osobnih dohodaka funkcionara koje bira ili imenuje Sabor Republike Hrvatske, Predsjedništvo Republike Hrvatske, Vlada Republike Hrvatske i Ustavni sud Hrvatske

395

Odluka o davanju suglasnosti na Ugovor o udruživanju u Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

396

Odluka o izboru i razrješenju predsjednika radnih tijela Sabora

397

Odluka o izboru predsjednika Odbora Sabora Republike Hrvatske za zaštitu ljudskih prava

398

Zaključci radi sprečavanja bespravne izgradnje na području Republike Hrvatske

399

Odluka o izboru predsjednika Vijeća općina Sabora Republike Hrvatske

400

Odluka o izboru potpredsjednika Vijeća općina Sabora Republike Hrvatske

401

Odluka o osnivanju Odbora za arapske zemlje u Ministarstvu inozemnih poslova

402

Odluka o utvrđivanju visine i namjene kredita do koje se Republički fond zdravstvenog osiguranja i zdravstva može zadužiti kod poslovnih banaka na teritoriju Hrvatske

403

Pravilnik o održavanju i zaštiti javnih cesta

404

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U/I-199/1990

405

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i postupku za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja

406

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja zdravstvene zaštite osiguranika Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

407

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu korištenja zdravstvene zaštite u inozemstvu

408

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju osiguranika u troškovima zdravstvene zaštite

409

Odluka o prestanku važenja Odluke o određivanju kolegijalnog organa za rješavanje žalbi osiguranika

410

Odluka o obustavi investicijskih ulaganja u djelatnosti zdravstva Hrvatske

411

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o obveznicima, osnovicama i visini sredstava za zdravstvenu zaštitu i druga prava iz zdravstvenog osiguranja za 1991. godinu

412

Izmjene i dopune upute o načinu propisivanja, izdavanja i naplaćivanja lijekova osiguranicima Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja i zdravstva Hrvatske

413

Odluka o ljekarnama s ovlastima javne ljekarne

414

Objava o upisu u Registar proizvodača poljoprivrednog sjemena

415

Objava o upisu u Registar proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala

416

Objava o upisu u Registar dorađivača poljoprivrednog sjemena

417

Objava o upisu u Popis organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena

418

Objava o upisu u Popis organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za utvrđđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena

419

Objava o brisanju iz Popisa organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenopravnih osoba ovlaštenih za stručni nadzor nad proizvodnjom poljoprivrednog sjemena

420

Objava o brisanju iz Popisa organizacija udruženog rada odnosno drugih društvenih pravnih osoba ovlaštenih za utvrđđivanje kvalitete poljoprivrednog sjemena

421

Objava o brisanju iz Registra proizvođača poljoprivrednog sjemena

422

Objava o brisanju iz Registra dorađivača poljoprivrednog sjemena

423

Objava o brisanju iz Registra proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala

424

Podaci o prosječno mjesečno isplaćenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za razdoblja studeni 1990. - siječanj 1991. godine, listopad - prosinac 1990. godine i o prosječno isplačenom čistom osobnom dohotku po radniku u privredi Republike Hrvatske za mjesec siječanj 1991. godine