Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 12/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 12/1993

Zagreb, 5. veljače 1993.

167

Odluka o osnivanju Veleposlanstva Republike Hrvatske u Slovačkoj Republici, sa sjedištem u Bratislavi

168

Ukaz

169

Odluka o utvrđivanju općeg interesa za izgradnju i rekonstrukciju priključnoga puta broj 7 u naselju Kraljevečki Novaki-Sesvete, uz autocestu Istok-Popovec, u k.o. Sesvetski Kraljevec

170

Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja nekretnina, u k.o. Rab-Mundanije

171

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Šibenik

172

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Cres

173

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Klara

174

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Plase

175

Odluka o izuzimanju nekretnine prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Kanfanar

176

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k.o. Mali Lošinj-grad

177

Odluka o izuzimanju nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja u k.o. Split, na Mejašima

178

Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja nekretninom u k.o. Šestine

179

Odluka o izuzimanju nekretnine od zabrane prijenosa prava raspolaganja u k.o. Grad Zagreb

180

Odluka o osnivanju Poduzeća "Alan", Zagreb

181

Rješenje o imenovanju Poduzeća Glavnog inspektora Financijske policije

182

Rješenje o imenovanju predstojnika Ureda za opće poslove i protokol Republike Hrvatske

183

Rješenje o imenovanju predstojnika i članova Upravnog odbora Poduzeća "Alan", Zagreb

184

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti direktora Poduzeća "Alan", Zagreb

185

Pravilnik o registraciji vozila na motorni pogon i priključnih vozila

186

Pravilnik o vozačkim dozvolama

187

Pravilnik o načinu izdavanja i oduzimanja sadržaja i oblik dopuštenja (licence) te o uvjetima koje mora ispunjavati stručna organizacija iz članka 277. Zakona o sigurnosti prometa na cestama

188

Pravilnik o osposobljavanju djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova za vozače vozila na motorni pogon i načinu polaganja vozačkih ispita

189

Pravilnik o obilježavanju vozila kojim se prevoze djeca

190

Pravilnik o posebnom znaku za označavanje vozila invalida

191

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. studenoga 1992. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj imovini

192

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. studenoga 1992

193

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. studenoga 1992

194

Odluka o usklađivanju naknada osobnog dohotka u svez s pravom na zaposlavanje od 1. studenog 1992

195

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. studenog 1992

196

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. studenog 1992

197

Odluka o usklađivanju mirovina, doplatke za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. studenoga 1992

198

Odluka o iznimnom usklađivanju doplatka za djecu od 1. siječnja 1993

199

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. studenoga 1992

200

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. studenoga 1992

201

Odluka o usklađivanju naknada osobnoga dohotka u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju od 1. studenoga 1992

202

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštečenje od 1. studenoga 1992

203

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. studenoga 1992

204

Obvezatne upute OŽ-OLS-XII. o zastupljenosti pripadnika etničke i nacionalnih zajednica ili manjina u Županijskom domu Sabora Republike Hrvatske i u predsavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave

205

Podatak o vrijednosti boda za plaćanje naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, pregleda etalona, uzoraka, referentnih tvari i mjerila

206

Podatak o vrijednosti boda za plaćanje naknada za pokriće troškova za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina