Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 35/1993

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 35/1993

Zagreb, 26. travnja 1993.

617

Odluka o davanju u zakup neobrađenoga poljoprivrednoga zemljišta

618

Rješenje o imenovanju predstojnika Ureda za zakonodavstvo

619

Rješenje o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

620

Rješenje o imenovanju savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

621

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ratne zločine

622

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Hrvatskog komiteta za suradnju s Međunarodnim hidrološkim programom

623

Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Hrvatske elektroprivrede

624

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Hrvatske elektroprivrede

625

Rješenje o razrješenju direktora Republičkog fonda za znanost

626

Naredba o utvrđivanju mjesečnih svota osobne invalidnine, drugih mjesečnih novčanih primanja i osnovice za određivanje opskrbnine od 1. travnja 1993. godine

627

Odluka

628

Odluka

629

Pravilnik o visini, načinu i rokovima usklađivanja mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja

630

Odluka o visini mirovinske osnovice za određivanje invalidske mirovine osobama osiguranim pod određenim okolnostima i osobama koje se nakon završenog školovanja nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi u godini 1993.

631

Odluka o osnovnicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom, samostalno, u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost i za osiguranike - vrhunske športaše koji amaterski obavljaju športsku djelatnost za godinu 1993.

632

Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu za godinu 1993.

633

Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike koji su na području Republike Hrvatske zaposleni kod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava ili u osobnoj službi stranih državljana za godinu 1993.

634

Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje se nakon završene izobrazbe nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi , za godinu 1993.

635

Odluka o osnovici i načinu plaćanja doprinosa za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje

636

Odluka o stalnim svotama doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba osiguranih u određenim okolnostima za godinu 1993.

637

Odluka o osnovicama za određivanje prava i za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike privremeno izvan radnog odnosa za godinu 1993.

638

Odluka o osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike na neplaćenom dopustu, pod suspenzijom, u istražnom zatvoru i na izdržavanju kazne zatvora

639

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1993. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

640

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. veljače 1993.

641

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. veljače 1993.

642

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. veljače 1993.

643

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1993.

644

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. veljače 1993.

645

Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od l. veljače 1993.

646

Odluka o raspoređivanju sredstava za isplatu jednokratne novčane pomoći u godini 1993.

647

Odluka o raspoređivanju sredstava za rekreaciju i oporavak umirovljenika te za organizirano pružanje pomoći i njege od druge osobe u godini 1993.

648

Pravilnik o visini, načinu i rokovima usklađivanja mirovina i drugih novčanih primanja iz mirovinskog i invalidskog osiguranja

649

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. veljače 1993.

650

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. veljače 1993.

651

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikciju ili dokvalifikadju i naknade plaće u svezi s pravom na zaposlenje od 1. veljače 1993.

652

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. veljače 1993.

653

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. veljače 1993.

654

Odluka o jednokratnoj godišnjoj novčanoj pomoći u godini 1993.

655

Odluka o usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od l. siječnja 1993.

656

Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1993.

657

Odluka o valorizacijskim koeficijentima za preračunavanje plaća iz prijašnjih godina prema razini osnovica osiguranja godine 1993.

658

Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. siječnja 1993.

659

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. siječnja 1993.

660

Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1993.

661

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1993.

662

Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1993.

663

Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1993.

664

Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i o uvjetima prestanka prava na mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju, odnosno prihodima, u godini 1993.

665

Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava kada je osigurana osoba upućena u drugo mjesto radi ocjene radne sposobnosti

666

Odluka o posebnom usklađivanju mirovina individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1993.

667

Ispravak Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1993. godinu

668

Ispravak Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1993. godinu

669

Ispravak Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

670

Ispravak Zakona o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu

671

Ispravak Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske (pročišćeni tekst)