Zakoni i propisi - Pravni savjeti Sadržaj 73/1991

GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 73/1991

Zagreb, 31. prosinca 1991.

1864

Zaključak

1865

Zaključak

1866

Odluka o priznanju Ruske Federacije kao suverene i samostalne države

1867

Odluka o priznanju Republike Bjelorusije kao suverene i samostalne države

1868

Odluka o priznanju Republike Armenije kao suverene i samostalne države

1869

Odluka o priznanju Republike Kazahstan kao suverene i samostalne države

1870

Odluka o priznanju Republike Kirgizije kao suverene i samostalne države

1871

Odluka o priznanju Republike Moldove kao suverene i samostalne države

1872

Odluka o priznanju Republike Gruzije kao suverene i samostalne države

1873

Odluka o priznanju Republike Azerbejdžan kao suverene i samostalne države

1874

Odluka o priznanju Republike Uzbekistan kao suverene i samostalne države

1875

Odluka o priznanju Republike Tadžikistan kao suverene i samostalne države

1876

Odluka o priznanju Republike Turkmenije kao suverene i samostalne države

1877

Odluka o potvrdi uredbi sa zakonskom snagom koje je donio Predsjednik Republike Hrvatske

1878

Zakon o zajmu Republike Hrvatske za financiranje javnih potreba u 1992. godini

1879

Zakon o pripadnosti javnih prihoda Republici Hrvatskoj i jedinicama lokalne samouprave i stopama republičkih poreza

1880

Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje radnika u 1992. godini

1881

Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje samostalnih privrednika u 1992. godini

1882

Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje individualnih poljoprivrednika u 1992. godini

1883

Zakon o plaćanju doprinosa za doplatak za djecu u 1982. godini

1884

Zakon o načinu primjene pravnih propisa donesenih prije 6. travnja 1941. godine

1885

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga

1886

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o neposrednim porezima

1887

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu republičke uprave

1888

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o preuzimanju Zakona o obveznim odnosima

1889

Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o eksproprijaciji

1890

Zakon o izmjeni Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori

1891

Zakon o dopunama Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

1892

Zakon o izmjeni Zakona o prestanku važenja Zakona o izdvajanju i raspoređivanju sredstava za zadovoljavanje stambenih potreba

1893

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora

1894

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti mirovinskog i invalidskog osiguranja i doplatka za djecu vojnih osiguranika koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni

1895

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o unutarnjim poslovima

1896

Zakon o izmjeni Zakona o obrani

1897

Uredba o primjeni Zakona o krivičnom postupku u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

1898

Odluka o ustrojstvu domobranstva

1899

Odluka o carinskim, poreznim i drugim olakšicama stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava u Republici Hrvatskoj

1900

Odluka o metodologiji za izradu planova obrane

1901

Odluka o imenovanju Komisije za privremeno korištenje stanova

1902

Uputstvo za primjenu Uredbe o dodatnom osobnom popustu kod kupnje stana u devizama

1903

Odluka o ciljevima i zadacima monetarne politike u 1992. godini

1904

Odluka o općoj eskontnoj stopi Narodne banke Hrvatske

1905

Odluka o kamatnim stopama i stopama naknade Narodne banke Hrvatske

1906

Odluka o načinu utvrđivanja kvota za odobravanje reeskontnih i lombardnih kredita bankama

1907

Odluka o visini reeskontne kvote za korištenje kredita iz primarne emisije u prvom tromjesečju 1992. godine

1908

Odluka o načinu i uvjetima korištenja kredita iz primarne emisije u prvom tromjesečju 1992. godine

1909

Odluka o izdavanju blagajničkih zapisa Narodne banke Hrvatske

1910

Odluka o načinu i uvjetima korištenja obvezne rezerve banaka za održavanje njihove dnevne likvidnosti

1911

Odluka o utvrđivanju visine minimalnog iznosa osnivačkog fonda banke u osnivanju

1912

Odluka o utvrđivanju tečaja hrvatskog dinara prema stranim valutama

1913

Odluka

1914

Ispravak Zakona o članarinama u turističkim zajednicama